Guds och mina tankar är ett - iblandyuliya76b@gmail.com

yuliya76b@gmail.comNär jag ser mig själv, utan att blanda in Gud. Ser jag mig själv som en odödlig ande som bor i en förgänglig kropp. När Gud tänker åt mig, ser jag ett gudomligt medvetande, som bor i en ljuskropp. Min kropp är animerad materia och därför andlig. Jag är mycket lycklig över att Gud kan sköta tänkandet åt mig och jag behöver bara acceptera alla goda ideer och tankar Gud tänker åt mig. Jag förstår nu vad Jesus menade när han sa:

"Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. (Johannes 7:16-17)

Hur viktigt är det då inte att vara tyst, inte lyssna på något ljud och låta Guds medvetande smälta samman med ens eget medvetande så att det blir bara ett medvetande. Precis som Jesus sade:

Jag och Fadern är ett (Johannes 10:30)

Fråga: Hur lär man känna Gud och hur uttrycker man Gud?

Svar: Eftersom Gud finns inuti människan i form av Gudsmedvetandet så faller det naturligt att låta sitt sinne vara i stillhet, så att Gud inte störs när Gud uppenbarar sina goda egenskaper för världen. Det kräver att du är stilla i kropp och själ och inte hör något störande ljud eller göra någon oljud, som exempelvis ett mantra.

Var stilla, tyst och acceptera livet som det är och låt Guds goda tankar uppstå i ditt sinne.


"Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden." (Psalm 46:11)

Var stilla inför HERREN, allt kött, ty han har trätt fram ur sin heliga boning. (Sakarja 2:13)

"När Jesus sade, "Jag är dörren," Menade han att JAG ÄR i varje själ är porten genom vilken livet, makt, och innehållet i den Stora JAG ÄR, som är Gud, kommer fram till uttryck genom den enskilde .. detta JAG ÄR har bara ett sätt att uttrycka och det är genom idé, tanke, ord och handling här jag är Gud vara, som är makt, substans, intelligens, ges formen av medvetandet, och därför sade Mästaren , "Enligt din tro ske det eder," och "Allt är möjligt för den som tror."

"Nu ser vi att Gud är i själen som makt, substans och intelligens - eller i andliga termer visdom, kärlek och sanning och uttrycker sig genom medvetandet. Medvetandet som är i den oändliga Guds sinne och i människan bestäms av begreppet eller övertygelse som hålls i åtanke. det är tron på separation från Anden som har orsakat våra kroppar att åldras och dö. När vi ser att Anden är allt och att formen ständigt uttrycks från Anden, då skall vi förstå att det som är fött av eller förs ut ur Anden är ande.

"Nästa stora sanningen att avslöjas genom denna medvetenhet är att varje individ, som är ett koncept av det gudomliga Sinnet, hålls i det sinne som en perfekt idé. Inte en av oss har att föreställa sig. Vi har helt utformats och är hålls alltid perfekt i Guds sinne som perfekta varelser. Genom att ha denna insikt kommer till vårt medvetande, kan vi kontakta det gudomliga sinnet och så åter föreställa vad Gud redan har tänkt för oss.

Detta är vad Jesus kallade att vara Det är den stora gåvan tystnaden har att erbjuda oss "född igen.", Ty genom att kontakta Guds sinne, kan vi kan tänka med Gud sinne och känna oss själva som vi är i verkligheten snarare än som vi har trodde oss vara. Vi kontaktar Gud sinne genom sann tanke och så frambringar ett sant uttryck, medan, i det förflutna, kanske genom osanna tankar, har vi frambringat ett osant uttryck. Men, oavsett om vår form är perfekt eller defekt, det är i form av fullkomlig Guds kraft, substans och intelligens. Det är inte den formen som vi vill förändra, men den form som våran varelse har antagit.

Detta ska ske genom förnyelse av sinnet, eller genom förändring från det ofullkomliga till det perfekta konceptet, från tanken från människan till Guds tanke. Hur viktigt då att finna Gud, att kontakta honom, att vara ett med honom och föra honom ut i uttryck. Hur lika viktigt är det tystnad eller stillandet av personliga själ, så att Gud-sinnet i all sin prakt kan upplysa medvetandet. När den gör det, då kommer vi att förstå hur "rättfärdighetens sol (rätt-färd-ighet) ska upp med läkedom under sina vingar." Guds sinne översvämmar medvetande som solsken översvämmar ett mörklagt rum. Inblandningen av det universella sinnet i det personliga sinnet är som ingången till vidden av utomhusluften i föroreningen av det som länge har hållit instänkt. Det står ensam, suveränt, och vi inser att vi är ett tempel.

Templet av den levande Guden är att blanda det större med det mindre genom vilken det mindre blir ett med det större. Föroreningen berodde på separation av det mindre från det större. Renheten orsakas av återförening, så att det ingte längre finns ett större och ett mindre, men bara en bra, hel, ren luft. Trots detta måste vi veta att Gud är en och allt vad synligt och osynligt är ett med honom. Det är separation från honom som har orsakat synd, sjukdom, fattigdom och död. Det är förbundet med Honom som gör att man blir en hel människa eller att bli medveten om att vara hel.

Life and Teaching of the Masters of the Far East Volume 1, page 38-40

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok