Bli upplyst! - Bli en Buddha!

Vaigha

VaighaJag har upptäckt att man kan bli upplyst om man slutar att tänka samt dyrkar tystnaden och stillheten i sinnet. Man låter sinnet vara som en spegelblank sjö, där den omgivande skönheten återspeglas i sjön. Det enda man behöver är att vara tystnaden och stillheten genom att sluta tänka.

På grund av att man slutat tänka är man i stillhet och lever i tystnaden, så återspeglar man Guds härlighet eftersom det finns ingenting som stör. Man har blivit ett med Gud och lever ett med Gud.

...Var stilla, ty dagen är helig... Nehemja 8:11

"Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland folken, upphöjd på jorden.". Psaltaren 46:11

Ty så säger Herren Herren , Israels Helige: "Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka."... Jesaja 30:15

Men Herren är i sitt heliga tempel. Var stilla inför honom, hela jorden! Habackuk 2:20

Var stilla inför Herren, Herren !... Sefanja 1:7

Var stilla inför Herren , allt kött, ty han har trätt fram ur sin heliga boning. Sakarja 2:13

utan hjärtats fördolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. 1 Petrus 3:4

Orsaken till varför vi ska sluta tänka och låta sinnet vara i tystnad och stillhet är att vi ska uttrycka Gud som lever i gapet mellan våra tankar. Det sker genom att vi får gudomliga ideer och tänker gudomliga tankar, när vi tänker Guds tankar om det vi tänker på. Om vuxna låter barn vara barn under uppväxten, kommer de att uttrycka en inneboende glädje som forsar fram som ett levande vatten.

När Jesus såg det, blev han upprörd och sade till dem: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de. Jag säger er sanningen: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." Markus 10:14-15

På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon är törstig, kom till mig och drick! Den som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram." Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Johannes 7:37-39

Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er och mitt ibland er." Lukas 17:20-21

Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." Johannes 4:24

Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ. 1 Mose 2:7

Anden är livet och utan kropp är Anden osynlig. Kroppen gör det möjligt för Anden att verka på jorden via de fem sinnena och så länge Anden lever i kroppen är kroppen andlig. När Anden lämnar kroppen blir kroppen livlös materia.

Jesus upptäckte att orsaken till varför människor älskar barn, är därför att barnen har en inneboende glädje och han drog därför slutsatsen att deras medvetande har en direkt kontakt med Gud. Våran uppgift som vuxna är att återspegla denna glädje som kommer från Anden och bli som barn igen.

Så länge Jesus var på jorden, så förlitade sig lärjungarna på Jesus och det var först när Jesus blivit förhärligad och farit upp till himlen som lärjungarna var tvugna att förlita sig på Anden inom sig.

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 1 Mose 1:1

Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden." Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!"1 Mose 1:26-28

Gud är en andevarelse som skapade materia för att människorna som saknade materia skulle kunna leva på jorden. En del av mänsklighetens uppgift är att skapa med händerna och på sådant sätt driva utvecklingen framåt. Jesus som läste Gamla Testamentet insåg att det var Anden i människan som var Guds avbild och att det Anden hade förlorat kontrollen över djuren på Jorden i och med syndafallet.

Vid 30 års ålder började Jesus sin mission och han bevisade genom matundren (Matteus 14:17, Matteus 15:34, Markus 6:38, Lukas 9:13) att han hade återtagit kontrollen över fiskarna samt han gjorde även andra under där hans Ande härskade över materien och människans mål är genom att bli ett med Gud, härska över materien.

Det sker genom att låta Guds ideer och Guds tankar bestämma hur vi ser på skapelsen. Vår huvuduppgift är att umgås med Gud i tystnad och stillhet, genom att sluta tänka så att vi kan ta emot Guds ideer och Guds tankar. Uppstår det inga Gudomliga ideer och Gudomliga tankar, måste vi söka kontakt med Gud, så att vi bildar en allians med Gud.

"Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er." Matteus 7:7

"Döm inte, så blir ni inte dömda. Fördöm inte, så blir ni inte fördömda. Förlåt, så blir ni förlåtna. Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska ni få i er famn. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er." Lukas 6:37-38

"Ingen tänder ett ljus och sätter det i skymundan eller under skäppan , utan man sätter det på hållaren så att de som kommer in får se ljuset. Ditt öga är kroppens lampa. När ditt öga är friskt får hela din kropp ljus, men när det är sjukt är din kropp i mörker. Se därför till att ljuset inom dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del är i mörker, då blir den upplyst helt och fullt, som när lampan lyser över dig med sitt klara sken." Lukas 11:34-36

Sedan skall vi förverkliga Guds rike genom att göra Guds ideer, Tänka Guds tankar om skapelsen, Tala Guds ord och göra Guds vilja. Då kommer vi att förstå vad som menas med:

Vidare sade han: "Vad ska jag likna Guds rike vid? Det liknar en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills allt blir syrat." Lukas 13:20-21

Då kommer vi att veta vad betydelsen av vad Jesus sade:

"Jag och Fadern är ett." Johannes 10:30.

Jesus svarade dem: "Jag säger er sanningen: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen."Johannes 5:19

"Om jag inte gör min Fars gärningar, så tro mig inte. Men om jag gör dem, tro då på gärningarna om ni inte kan tro på mig. Då ska ni inse och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern." Johannes 10:37-38

Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. 1 Johannes 4:7-8

Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra, förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. 1 Johannes 4:11-12

Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. 1 Johannes 4:16

Jag säger er sanningen: "Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern." Johannes 14:12

Jesus identifierade sig själv med Guds Ande i sin kropp och så länge Jesus var på jorden, så förlitade sig lärjungarna på att Jesus skulle fixa alla problem. Men när Jesus hade farit upp till himlen, så var lärjungarna tvugna att förlita sig på Fadern inom sig. Det vill säga livsanden. Det är genom Kärleken som Gud inom oss kan påverka materia. Det finns alltså ett skydd mot kärlekslösa tankar, då händer ingen påverkan på materien. - Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok