Det universiella medvetandet JAG ÄR
Det själviska medvetandet jag inte är

JAG ÄR kärlek som är inom mig och runt omkring mig.
JAG ÄR ungdomlighet, det vackra livet och är fri.
JAG ÄR bilden av det gudomliga.

JAG ÄR utgivaren av det goda till alltet, JAG ÄR det vackra, fria och universiella livet.


Vanessa Lengies

Vanessa Lengies


Mina andliga erfarenheter som kommer ur mitt andliga sökande, har lett mig till en helt egen uppfattning av vad Gud är.

Guds medvetande är ett universiellt medvetande som breder ut sig i alla riktningar. Ett medvetande som omfattar allt och alla.

Motsatsen till det universiella medvetandet, är det själviska medvetande som bara rör mitt eget liv och vad jag får ut av det.


Det universiella medvetandet fungerar på det sättet att, när det finns ett behov vill det fylla det behovet. För att fylla det behovet, måste någon, någonstans göra någonting som kommer att leda till behovets fyllnad. Ofta kommer det som en ide eller flera som dyker upp i tankarna och om man gör efter dessa ideer, så kommer ett behov att fyllas hos någon, någonstans.

Syftet med min hemsida, verkar vara att fylla behov av förståelse av livets möjligheter. Möjligheter som alltid funnits där, men som inte blivit upptäckta, därför man inte insett att det kunde vara så eller troligare, man har inte sökt på allvar och därför inte heller funnit svaret.


Det själviska medvetandet är motsatsen, där man bryr sig om sina egna behov först, inte helhetens behov först. - Jag sköter mitt och du ditt och vi bryr oss så lite som möjligt i varandra, så länge det inte gynnar mig själv.

Det själviska medvetandet karaktäriseras ofta av rädsla eller begär - Rädsla att förlora det man har, eller begär efter mer. Naturligtvis leder det till konflikter i en värld av okunnighet. En del vill ha mer och det måste ske, på andras bekostnad därför att det bara finns en jord att dela på.


Det själviska medvetandet leder mänskligheten mot undergången. Medans det universiella medvetande leder till mänsklighetens förvandling till ett älskvärt släkte.


Några ord om teknik och tekniker

Uppfinningar kan leda till att människors livsvillkor förbättras, men uppfinningar kan också användas till att försämra människors livsvillkor. Likadant är det med andliga tekniker som till exempel Meditation. Det är en teknik som kan leda oss på en väg till en (Guds)Guldålder eller hålla oss kvar i vår egoistiska värld, där vi upptäcker nya sidor av vårt ego istället för att upptäcka det universiella medvetandet.

De som befinner sig någonstans mitt emellan det själviska och det universiella.

Kristendomen: arbetar på människors räddning undan helveteselden samt befrielse från vardagliga problem. Problemet är att kristendomen är en statisk religion som begränsar den Levande Gudens förmåga att uttrycka sig bortom "Den enda sanna tron".

De förnekar principiellt att icke kristna människor kan uppfatta Guds ideer och genomföra dessa, eftersom det leder till att personen Jesus eller Bibeln inte längre behövs för Guds rike tillkommelse. (Ibland erkänner de dock att ofrälsta människor kan uppfatta Guds ideer, exempelvis de som leder fram till att ofrälsta tar emot Jesus som deras personliga Räddare och Herre.)

De fundamentalistiska kristna går ett steg längre. De predikar utanförskap. Alla som inte bejakar deras version av Bibeln tillhör Djävulens familj, medans de själva naturligtvis tillhör Guds familj. De lever i en digital verklighet, utan några som helst gråzoner. (Liknade övertygelser hittar man förstås i andra fundamentalistiska läror.)


Humanismen: problemet är att de som bekänner sig till den livsåskådningen, är att de inte har någon kunskap om det universiella medvetandet. Som humanist kan du leva hur själviskt som helst, bara du inte skadar andra.


New Age (Nyandlighet): deras problem är inte kunskapen om det universiella medvetandet, utan den praktiska tillämpningen. Det är därför Nyandliga människor kan meditera åratal, utan en klar förbättring av deras liv. Man använder helt enkelt meditation som ett sätt att nå upplysning, men glömmer bort att MAN KAN VARA UPPLYST, först när teorin blivit omsatt i praktiken är man en upplyst - En Buddha


Buddhisterna: känner till att man kan vara upplyst. Men tyvärr tror de inte på Gud och därför inte på någonting som är högre än de själva, som de kan komma i kontakt med. Buddhismen kan bäst beskrivas som en oegoistisk humanism, utan kontakt med ett högre medvetande. Nirvana som är det högsta en buddhist kan uppnå, har inte blivit beskrivet. Men det är faktiskt inget annat än Guds Rike, ett tillstånd där själviska begär inte existerar. Inte heller lidande, men det finns fortfarande behov av utveckling.

Buddha är bara en titel som betyder den upplyste, liksom Messias och Kristus betyder den smorde. Gautama Buddha var inte den enda Buddhan, utan alla människor har en chans att bli en ännu mer upplyst människa än vad Gautama var.


Gurus (Andliga Lärare): är bra, men bara tills man själv har förverkligat Guds Rike genom att etablera en direktkontakt med Gud.

Slutsats: Jag anser att hela mänskligheten är EN ENDA MÄNNISKA som uttrycker sig i mångfald. Målet med denna enhet är att leva i Guds Rike under utveckling...

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok