Mina svart/vita synerHermes Atar Trismegistus


Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. (Apostlagärningarna 2:17) (Joel 2:28)

Jag har haft svart/vita syner tre gånger, när jag vaknat. Två gånger har jag sett ett hus med lekande barn som blivit förstört och barnen dödade. Andra gången såg jag också en flyttbar avskjutningsramp för två missiler som inte var kvar när huset förstördes.

Tisdagen 8 oktober vaknade jag och hade direkt en positiv syn. Jag såg en utomjording med stort huvud format som en avsmalnande kona uppåt och som gick med en bulldog i koppel. Jag förstår att utomjordingen vill upprätta kontakt och jag föreslår att utomjordingen med bulldoggen kommer i min lägenhet, när persiennerna är nere.

Utomjordingen kan ringa med min TURKIYE ALANYA ringklocka som jag har i hallen.

Jag har även haft tredje världskriget drömmar i färg flera gånger.

- Hermes Atar Trismegistus

My black/white visionsHermes Atar Trismegistus


And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my Spirit upon all flesh: and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams: (Acts 2:17) (Joel 2:28)

I have had black and white visions three times when I woke up. Twice I have seen one house with playful children who have been destroyed and the children killed. The second time I saw too a movable launching ramp for two missiles that were not left when the house was destroyed.

Tuesday, October 8, I woke up and immediately had a positive vision. I saw a extraterrestrial with large head shaped like a tapered cone upwards and joined with one bulldog in leash. I understand that the extraterrestrial wants to establish contact and I propose that the extraterrestrial with the bulldog comes into my apartment, when the blinds are down.

The extraterrestrial can ring with my TURKIYE ALANYA bell that I have in the hall.

I have also had World War III dreams in color several times.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan

back to linkpage
förslag
läs och skriv i min gästbok