Ordet blev Kött

angelica

Angelica BengtssonI begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Johannes 1:1

Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannes 1:14

--------------------------------------------------------------------------------------

Hej Hermes!

Riktigt så enkelt är det inte. Logos är ju grekiska och ett regelrätt grekiskt ord. Men i likhet med många ord har det många betydelser och därför finns det inget enskilt svenskt ord som kan svara mot alla dessa betydelser. Jämför med engelskans mind som kan betyda många olika saker.

Logos som religiöst begrepp sträcker sig åtminstone tillbaka till Antiken och Herakleitos, Platon, Aristoteles med flera och där har logos något olika betydelser. Det kom att ha en central roll inom stoicismen och även bland gnostikerna, liksom bland kristna (ofta desamma), vilka båda nyttjade begreppet. Man använde ”ordet” på litet olika sätt och i litet olika sammanhang, men logos har gemensamt kommit att beteckna en gudomlig princip som genomkorsade tillvaron och således också människan, inte minst i hennes kontakt med det gudomliga.

Men om man ska fördjupa sig mer måste man tränga in i varje grupps eget tankesätt och det ska jag inte säga är lätt att göra. Det är inte så att de på något sätt klart definierade vad de egentligen avsåg med logos utan mycket kommer an på att kunna tränga in i deras föreställningsvärld och kanske mer intuitivt föreställa sig vad de kan ha menat i just detta fall.

Mvh, Roger Viklund roger.viklund@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------

New Jesus Kristus var en människa, precis som vi. Vad en människa kan göra, kan alla människor göra. Det betyder vi kan bli född av Gud, när vi ger ut av Gud in i den här världen. Vi kan ge ut Guds kärlek, Guds ideer, tänka Guds tankar, tala och läsa Guds ord samt utföra Guds handlingar. Detta kallas för att bli född av Gud, till skillnad mot att bli född av denna världen.

Jesus sade i Johannesevangeliet att vi måste bli född på nytt, alltså av Gud:

1 Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. 2 Han kom till Jesus om natten och sade: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom." 3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på från ovan kan inte se Guds rike." 4 Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" 5 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. 6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. 7 Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. 8 Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden." Johannes 3:1-8

Att bli född från ovan, betyder att man tar emot Guds ideer och tankar vilket är nödvändigt för att kunna se Guds rike på jorden. När man lägger ner sitt egoistiska liv och börjar leva ut Guds blir man oberäknelig, eftersom man lever för att utföra Guds vilja och Gud leder en från den ena behovet till det andra behovet.

9 Nikodemus frågade: "Hur kan det ske?" 10 Jesus svarade: "Du är Israels lärare och vet inte det. 11 Amen, amen säger jag dig: Det vi vet talar vi, och det vi har sett vittnar vi om, och vårt vittnesbörd tar ni inte emot. 12 Om ni inte tror när jag talar till er om det som hör jorden till, hur skall ni då kunna tro, när jag talar till er om det som hör himlen till? 13 Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, Människosonen som är i himlen. 14 Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd, 15 för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. 16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli räddad genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. 19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud." Johannes 3:9-21

Det som kommer från ovan är Gud och den som stiger upp och ner från himlen är människan som lagt ner sitt egoistiska liv och istället lever för sina medmänniskors skull. Uppstigandet av människosonen till himlen är när man i tystnad och stillhet umgås med Gud. Nedstigandet av människosonen från himlen är utgivandet av Guds kärlek, ideer, tankar, ord och handlingar. Det är genom att tro att Anden kan umgås med Fadern och leva ett utgivande liv som man kan ha ett evigt gudomligt liv.

Världen kan endast rädda sig undan ett förintelsekrig, genom att människor lägger ner sitt egoistiska liv och lever ut det gudomliga livet.

Lika viktigt är det att bli ett med Gud genom tystnaden, så att man kan tänka Guds tankar, utan att bli störd.

Ingen tänder ett ljus och ställer det på en undangömd plats eller under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att de som kommer in ser skenet. Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del ligger i mörker, då får den ljus helt och hållet, som när ljuset från en lampa lyser på dig med sitt klara sken." Lukas 11:33-36

Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med honom. Petrus sade till Jesus: "Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill, skall jag göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia." Medan han ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem. Och en röst ur molnet sade: "Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!" När lärjungarna hörde det, föll de ner på sina ansikten och greps av stor fruktan. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: "Stig upp och var inte förskräckta!" Och när de såg upp, såg de ingen utom Jesus. Matteus 17:1-8

Jesus sade att det är viktigt hur vi ser på livet, annars kan man bli psykisk eller fysisk sjuk. Jesus undervisade också att det gudomliga livet består av Tro (Petrus) Handlingar (Jakob) och Kärlek (Johannes) och att målet med livet är att bygga den levande gudens hydda (Kristus) och inte en hydda åt lagen (Mose) eller åt profeterna (Elia).

För mig så innebär det att jag tror att livet på jorden är andligt, ljus och saknar begränsningar. Handlingar för mig är att vara kärleksfull mot alla, sprida glädje genom mitt leende, skratt och humor. Kärlek betyder för mig att älska utan villkor - alltså även de som inte har samma uppfattning eller saknar kärlek.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok