Hur du mår bra

Aishwarya Devan

Aishwarya DevanAtt må dåligt är en bra början skrev författaren och läkaren Bengt Stern. När du mår dåligt erkänner du för dig själv att något är fel och din uppgift blir att försöka förstå dig själv och orsaken till varför du mår dåligt. Därför att: Du måste veta vad det är för att kunna göra något åt det skrev författaren och pastorn Tommy Lilja. Ett sätt att försöka förstå varför du mår dåligt är att gå i samtalsterapi hos en psykoterapeut.

För 2000 år sedan vandrade i Galileen och Judeen en judisk predikant och undergörare vid namn Jesus Kristus. Han undervisade om Guds rike på jorden och hur det skulle uppenbaras hos den troende. Mest känd är hans undervisning var Guds rike är:

Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er och mitt ibland er (Lukas 17:20-21)

Det var ett osynligt rike och George Adamski fick av sina rymdkontakter veta att människans sanna jag var identisk med 'känslokroppen' och att människans livsuppgift är att uttrycka 'känslokroppen', genom kärlek, glädje, tro, ideer, tankar, ord och handlingar.

Jesus sa: Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. (Johannes 8:32)

och det gäller all sanning. Sanningen befriar människor från felaktiga uppfattningar, illusioner och vidskepelse.

Jesus sa: Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. (Johannes 13:34-35)

Kärlek är en känsla och den blir uttryckt genom kärleksfulla ideer, tankar, ord och handlingar.

Jesus talade åter till dem och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. (Johannes 8:12)

Om vi blir Jesus lärjungar genom att leva på samma sätt som Jesus gjorde för 2000 år sedan så har vi livets ljus i vårat sinne.

Jesus sa: Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del ligger i mörker, då får den ljus helt och hållet, som när ljuset från en lampa lyser på dig med sitt klara sken. (Lukas 11:34-36).

Vi mår bra genom att vi ser ljust på livet och är kärleksfulla, glädjefyllda, har tro och gör goda gärningar.

Sebastian Stakset har skrivit självbiografin Bara ljuset kan besegra mörkret om sin resa från kriminalitet och missbruk till en Jesus lärjunge. Peter Ahlman har skrivit självbiografin Vem kan laga en trasig själ? om sin resa från kriminalitet och missbruk till en Jesus lärjunge. Båda böckerna rekommenderar jag till alla som har det svårt i livet.

Hur kan vi skilja mellan Guds rike och motpolen Satans rike?

Guds rike är vi i när vi är kärleksfulla enligt Johannes:

Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. (1 Johannes 4:7-8)

Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. (1 Johannes 4:16)

Guds rike är även glädje:

I samma stund jublade Jesus i den helige Ande och sade: "Jag prisar dig Far, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för små barn. Ja, Far, så var din goda vilja." (Lukas 10:21)

Men Jesus kallade dem till sig och sade: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in." (Lukas 18:16-17)

Barn som ännu inte har lärt sig att göra ont är naturligt glada, har mycket spring i benen och vill leka.

Guds rike är även tro:

När Jesus hörde detta, blev han förundrad och sade till dem som följde honom: "Jag säger er sanningen: Inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. (Matteus 8:10)

Då svarade Jesus henne: "Kvinna, din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill." Och från den stunden var hennes dotter botad. (Matteus 15:28)

Då rörde han vid deras ögon och sade: "Så som ni tror ska det ske för er." (Matteus 9:29)

Jesus sa: Allt vad ni ber om i er bön ska ni få, när ni tror." (Matteus 21:22)

Han sade: "Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på de goda nyheterna!" (Markus 1:15)

Jesus sade till honom: "Om du kan? Allt är möjligt för den som tror." (Markus 9:23)

Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det bli ert. (Markus 11:24)

Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar....De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska." (Markus 16:17-18)

Jag har kommit till världen som ett ljus, för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. (Johannes 12:46)

Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. (Johannes 14:10)

Det är genom att handla efter vår tro som vi kan förändra andra varelser liv. Därför är det viktigt att tro på sanningen om Fadern, Jesus, Heliga Anden, oss själva och andra.

Guds rike är även Goda Gärningar:

På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen. (Matteus 5:16)

Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig. (1 Timoteus 6:18)

Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. (Jakob 2:26)

Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sade: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom." Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden." (Johannes 3:1-8)

Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. (Johannes 4:23-24)

Vidare sade han: "Vad ska jag likna Guds rike vid? Det liknar en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills allt blir syrat." (Lukas 13:20-21)

Vi blir födda på nytt när vi umgås med Guds Ande i andlig sanning och får kunskapens ord om andra varelser. Vårt sinne och kropp förandligas precis som när kvinnan blandar in mjöl i surdegen.

För att må bra behöver vi sova tillräckligt länge, så att vi vaknar utvilade. Vi behöver umgås med människor, så att vi får utlopp för vår kärlek, glädje, tro och goda gärningar. Det är bra att skaffa sig en hobby, så att du kan vara kreativ och få utlopp för din lust att skapa. Vi behöver vila från Internet och Mobiltelefonen samt läsa ur en bok dagligen för att skingra tankarna från Internet och Mobiltelefonen.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok