Sanningen om människan

Vaigha

VaighaAtt leva i tystnad är viktigt, därför att då finns direkt kontakten med Gud. Det finns inget som stör tankarna eller känslorna som exempelvis bakgrundsmusik. När jag är ensam, fungerar min kontakt med Gud, bäst när jag gör ingenting, skriver på min hemsida eller läser en god bok. Men förutom ensamhet består livet av möten med andra människor och där kan vi vara positiva och glada när vi samtalar med dom. Vi kan slösa med villkorslös kärlek i våra möten med andra varelser och gör vi det med våra husdjur kan vi räkna med att få kärlek tillbaka.

Alla människor föds, lever en tid och dör för att jorden inte skall bli överbefolkad. Det är inte hur länge vi lever som är det viktiga, utan vad vi gör av livet mellan födsel och död. Alla människor måste försöka finna meningen med deras liv. Alla människor måste ha ett arbete för att kunna betala månadens utgifter. Jag rekommenderar alla människor att utbilda sig till ett arbete som de verkligen trivs med, eftersom det gör människor nöjda med arbetslivet. Om man inte kan arbeta i drömyrket, så rekommenderar jag ett arbete där man får träffa andra människor och finns inte det arbetet så försök välja ett arbete där du inte är helt slut när du kommer hem.

Förutom att arbeta, måste man ta tid till att sköta om hemmet. Men sedan så har man fritid och då rekommenderar jag göra någonting som du verligen älskar att utföra. Det kan vara att umgås med människor eller att ha en hobby. Jag som har diagnosen Paranoid Schizofreni och går på tung medicinering arbetar inte på grund utav att medicinen gör mig trött så att jag sover mycket. Minst 12 timmar/dygnet sover jag och jag tar koffeintabletter för att hålla mig vaken resten av dygnet. Min hobby är att samla information från livet jag lever, böcker och internet. Sedan bearbetar jag informationen och skriver ner mina slutsatser på min hemsida. Jag har också energiteknik som hobby, men där är jag inte lika framgångsrik.

Meningen med livet på jorden är att utveckla mänskligheten mot allt högre höjder. Enligt Daniel W. Frys utomjordiska kontaktperson - Alan så finns det i människosläktet tre vetenskaper: den andliga, den sociala och den materiella Problemet med våran civilisation är att den andliga och sociala utvecklingen inte utvecklas i samma hastighet som den materiella vetenskapen, vilket gör att mänsklighetens undergång är nära. Det vi behöver göra nu är att samla alla goda människor inom de andliga och sociala vetenskaperna för att påverka mänskligheten som i sin tur påverkar de som bestämmer - politikerna.

Jag är intresserad av andlighet och vill hjälpa människor att bli mer andliga genom att skriva på min hemsida och i mina möten med andra människor. Jag predikar en lyckoreligion där livet går ut på att hjälpa varandra, när det finns behov. Jag har döpt religionen till Kärlek, Glädje och Goda Gärningar.

Vad som är speciellt viktigt i denna mörka tidsålder, är hur vi uppfattar oss själva och världen. Uppfattar vi världen från Guds perspektiv? Det vill säga uppifrån och ner eller från ormens perspektiv nerifrån och upp? Om vi ser världen från Guds perspektiv inser vi att världen är full av goda människor som vill hjälpa varandra, men att det mörka i världen uppstår när människor inte behandlar sin nästa på ett kärlekfullt sätt.

Det var vad Mellen Thomas Benedict fick lära sig under sin nära döden upplevelse. När vi ser nyheternas rapportering om katastrofer, våld och krig är det lätt att få en mörk livssyn som leder till depression, speciellt om vi också har personliga problem exempelvis med kraven från skolan.

Vad Tommy Lilja har fått uppenbarat av Gud är att "När Gud ser dig, ser han sig själv i dig! Därför skall du låta Gud definiera vem du är!" Alla problem vi har kan lätt bli en börda om vi går och tänker på dem hela tiden. På morgonen innan vi går till skolan kan vi be till Gud att han skall lösa våra problem och när vi gjort det, kan vi glömma våra problem och gå ut i friheten att allt kommer att lösa sig och samtidigt vara öppen för lösningar som kan komma i vår väg under dagens lopp.

Jag har fått lära mig av Gud att han ser mig som en fri själ, utan de problem som jag går och tänker på som leder till kontakt med andevärlden som gör att jag går framåtlutad med sänkt huvud. Jesus Kristus har klart och tydligt sagt att vi är ljusvarelser som lägger fram våra problem (mörkret) inför Gud, så att vi sedan kan gå ut i frihet: Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del ligger i mörker, då får den ljus helt och hållet, som när ljuset från en lampa lyser på dig med sitt klara sken. (Lukas 11:34-36)

Jesus Kristus var för 2000 år sedan, en i Galileen och Judeen kringvandrande predikant. Dagens kristna är tyvärr följeslagare till Paulus eftersom de tror att om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir räddad. (Romar 10:9-10). Jesus Kristus lära är annorlunda eftersom den handlade om Guds rike på jorden och inte Guds rike efter döden:

Från den tiden började Jesus predika och säga: "Omvänd er! Himmelriket är nära." (Matteus 4:17) Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er och mitt ibland er." (Lukas 17:20-21) Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull. (Johannes 14:10-11)

Vad är det som finns inuti människan? Och Herren Gud formade människan av jord (köttet) från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. (1 Mose 2:7) Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv. (Johannes 6:63) Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er? (1 Korintier 3:16)

Ingen har stigit upp till himlen utom den som kom ner från himlen, Människosonen som är i himlen. (Johannes 3:13) Livsanden är den som ständigt befinner sig i himlen och Livsandens utgivande här på jorden är det som stiger ner från himlen. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste Människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. (Johannes 3:14-15) Vi måste se på vår Livsande som källan till vårat evigt goda andliga liv.

Jesus Kristus rike är ett tro och gärningsrike. Först omvändelse med tro på Guds rike och sedan gärningar som följd av tron. Där ni går fram ska ni predika: Himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. (Matteus 10:7-8)

Jesus Kristus lära var motsatsen till materialism: Sedan sade han till alla: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? (Lukas 9:23-25) Jesus Kristus vill att vi skall bli hans efterföljare och förneka vårt egoistiska liv och istället ta upp Guds kors som har fyra ändar genom att uppfatta Guds ideer, tänka Guds tankar, tala Guds ord och utföra Guds handlingar.

"Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt." (Matteus 11:29-30) Att leva det oegoistiska livet är en lättare börda, än att leva det egoistiska livet. Allt vad vi behöver för att leva det oegoistiska livet är att vara vänlig och ödmjuk. Då skall vi finna själslig frid, ty Guds liv är vänlighet och lätt att leva. Modern forskning har visat att vi mår bättre av att hjälpa andra människor med deras behov än att leva ett egoistiskt liv och samla på oss så mycket saker som möjligt.

Jesus Kristus undervisade om givandet som grunden för andligt liv: Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna. Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er." Han gav dem också en liknelse: "Kan väl en blind leda en blind? Faller då inte båda i gropen? En lärjunge är inte förmer än sin lärare, och när någon har blivit fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder: Broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta bort flisan ur din broders öga. (Lukas 6:37-42)

Vår uppgift som Jesus Kristus efterföljare är inte att fördömma andra religioner, eftersom det finns både gott och ont inom varje religion, även inom kristendomen. Varje religiös person gör så gott han kan. Allt efter den personens syn på världen med dess möjligheter. Istället skall vi peka på Jesus Kristus som trons upphovsman och fullkomnare....(Hebreerbrevet 12:2). Det andliga oegoistiska livet är som ett vattenhjul som måste ge bort vatten efter vattenhjulet för att få mer vatten före vattenhjulet. Utan givandet och mottagande, stannar vattenhjulet och kan inte producera kraft. Det betyder att våran andliga utveckling avstannar.

Resultatet av att leva vårat andliga oegoistiska liv är att våra sinnen och våra kroppar förandlingas av vår tro och vårat givandet: "Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom." (Romarbrevet 12:2) Vidare sade han: "Vad ska jag likna Guds rike vid? Det liknar en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills allt blir syrat." (Lukas 13:20-21) Då rörde han vid deras ögon och sade: "Så som ni tror ska det ske för er." (Matteus 9:29)

Om vi börjar leva ett andligt liv på jorden och vi dör, så räknas det livet tillgodo och vi får en ny chans genom reinkarnation att ta kroppen med oss till himlen.

Jesus lärde också ut reinkarnation Men jag säger er: Elia har redan kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. På samma sätt ska också Människosonen lida genom dem." Då förstod lärjungarna att han talade till dem om Johannes Döparen. (Matteus 17:12-13)

Och så håller det på tills vi kan ta med oss vår kropp till himlen utan att behöva dö. Vi har då fått evigt liv på riktigt.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok