Gör tre saker i ditt liv!

Maha Lakshmi

Maha LakshmiSex dagar senare tog Jesus (den Gudomliga Människan) med sig Petrus (Tron), Jakob (Goda Gärningar) och hans bror Johannes (Kärleken) och förde dem upp på ett högt berg (upp på en ny nivå i livet), för att vara ensamma.
- Matteus 17:1 *Webster's.

Där blev han förvandlad inför dem dem (Där blev han född igen). Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset.
- Matteus 17:2 *Darby's.

och se, inför dem uppenbarade sig Moses (Lagen) och Elia (Profeterna) och de talade med Jesus (den Gudomliga Människan).
- Matteus 17:3 *Webster's.

Medan Petrus (Tron), ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln över dem, och se, ur det lysande molnet hördes en röst:
"Detta är min älskade son (den Gudomliga Människan) som jag har min glädje i - Lyssna på honom (den Gudomliga Människan)."
- Matteus 17:5 *Hebreisk.

och när Petrus (Tron), Jakob (Goda Gärningar) och hans bror Johannes (Kärleken) lyfte sina blickar (sitt medvetande) såg de ingen, förutom Jesus (den Gudomliga Människan).
- Matteus 17:8 *Young's.

Jesus, den Gudomliga Människan, blev förhärligad på förklaringsberget, inför Tron, Goda Gärningar och Kärleken. När så Lagen och Profeterna uppenbarades i den troendes sinne. Ville de troende bygga tre hyddor på berget.

En hydda för den Gudomliga Människan - Jesus. En hydda för Lagen - Moses och en hydda för profeterna - Elia.

Men efter det att Tron, Goda Gärningar och Kärleken lyssnat på Guds röst och blivit väckt av den Gudomliga Människan, lyftes deras medvetande och de insåg att det bara fanns en hydda att bygga på berget - Det som skulle inhysa det Gudomliga Livet!

Vi behöver bara göra tre saker för att leva det Gudomliga Livet!

A) Älska och dela djup kärlek med din nästa. Den som älskar sin nästa mer än skriftens Gud, slutar upp med att strida för den enda sanna tron skull och vill i stället hjälpa sin nästa till ett bättre liv.

B) Tro att Kosmos är andligt och att materien från planeten jorden, behövs av två orsaker: För att människan skall leva i symbios med naturen och att materien synliggör anden. Det är genom att tro att skapelsen är andlig som ingenting blir omöjligt. Enligt Jesus är Gud som skapade jorden en ande och som lever inuti kroppen som livsanden och kroppen animeras av anden och därför kan man säga att individer är andliga.

New Vi är andliga varelser och måste se materien som andlig för att kunna övervinna iden om sjukdom i våra och andra varelser kroppar. På så sätt förblir vi andliga och ungdomliga i sinnet, eftersom livsanden i våra kroppar saknar ålder och är tidlös.

För Mästaren finns det ingen materiella universum. Det synliga universum för honom är en manifestation av Anden och är därför andliga i huvudsak och regleras av lagstiftningen i Anden. Det är denna kunskap som ger honom makt och däri ligger hemligheten med all individuell makt.

Att känna till lagen om Anden och att leva i harmoni med denna lag är alltid makt i obegränsad utsträckning. Och den lag av Anden är lagen i kärlek. Det är kärleken som styr den oändliga rymden och alla former som projiceras i rymden. Det är därför som Skriften säger att om du är kärlek är du i Gud och Gud är i dig.

Kärlek är harmoni och håller allt i samklang inte bara med sig själv utan även med varandra. När man är i ett medvetande av kärlek eller en medvetenhet om perfekt enhet med allt, är han i ett tillstånd av perfekt harmoni med allt och med alla människor. Kärlek är, eftersom det kan sägas, sammanhållning, eller en tvingande kraft som håller allting i relation till deras källa.

Att arbeta i harmoni med sin källa arbetar de i harmoni med alla projektioner av samma källa. Men kärleken kommer att lösa upp det som inte är i samklang med den allmänna för att det kräver allt dess fullständiga anslutning till principen om sin egen natur, som är ande. Därför förstör kärlek hat, girighet, själviskhet, och självsökande och egot som kommer från dessa medvetandetillstånd.


- Life and Teaching of the Masters of the Far East volume 4, page 149-150.

C) Göra goda gärningar genom att dela djup glädje och hjälpa andra.

Alla barn föds goda och behåller sin godhet, så länge som vuxna inte lär sina barn vad ont är. Under barnaåren utvecklas ett barns kärlek till andra människor. Sina föräldrar, syskon, släktingar och vänner. När barnet blir tonåring vaknar den sexuella kärleken till liv och man kan i vuxen ålder tänka sig att skaffa barn med sin partner. När barnet är född, älskar man det mer än något annat och vill det bästa för det. Sedan när barnet blivit vuxen, gläds man åt att få umgås på lika villkor och när deras barn är födda älskar man de mer än sina egna barn och på ålderdomens höst gläds man att få umgås med barnbarnen och bli omhändertagen av sina egna barn.

Det finns tre sätt att leva andligt. Det första är genom tro att det är sant att man har en andlig kropp som är evigt ung och är odödlig och lever i en andlig värld. Nackdelen med den tanken är att man kan se att det inte stämmer överens med verkligheten. Man får ett gap mellan teori och verklighet och att ständigt gå omkring och förandliga världen, kan hindra en människa från att ge kärlek och glädje till sin nästa eftersom man är upptagen med att förandliga världen. Det andra sättet att leva andligt är att ha ett förlåtande sinne som har överseende med varje ofullkomlighet som uppstår i möten med andra. Det tredje sättet är att älska och dela glädje med sin nästa, så mycket att man blir blind för ofullkomlighet. Barn och djur är experter på detta och det gör dom älskvärda. En hund gör ingen skillnad på person, utan älskar alla, oavsett hur man ser ut, hur gammal man är eller hur man mår. Likadant är det med katter, även om de vill vara för sig själva en stund.

För en människa är det viktigaste här i livet att ha en meningsfull sysselsättning. Om man har ett jobb som man trivs med eller som jag en meningsfull fritid är mycket vunnet. Då är chansen stor att man mår bra hela livet. För mig innebär det att jag söker information på Internet, tänker till och publiserar min tankar på min hemsida. Jag har också två hobbies. Att läsa och recensera böcker och konstruera elektroniska kretsar efter patentskrifter. Det brukar bli mycket skrivande och lite konstruerande varje månad.

Vad som är lika viktigt som att ha en meningsfull sysselsättning är att få dela djup kärlek och glädje med sin nästa, för då upplever man lycka. På grund av denna insikt, så har jag grundat en ny religion kallad Kärlek, Glädje och Goda Gärningar. Den kan man gå med om man anser att uppleva Kärlek, Glädje och Goda Gärningar är de tre viktigaste sakerna i en religion.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok