Jag kan se!Kirsten

Kirsten BelinJesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom frågade Jesus: "Vad vill du att jag skall göra för dig?" Han svarade: "Herre, gör så att jag kan se." Jesus sade till honom: "Du får din syn. Din tro har frälst dig." Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud. Lukas 18:40-43

Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född från ovan kan inte se Guds rike." Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden." Johannes 3:3-8

Så har jag äntligen insett vad Guds rike är: Det är att bli född av den syn som kommer ovanifrån - Att se världen som Gud ser den och inte att se världen från orm perspektivet. När vi acceperar Guds tankar om oss själva och vår omgivning blir vi födda på nytt - Född av anden istället för född av jordiskt tänkande om oss själva och om vår omgivning.

Hur viktigt är det då inte att inse att kroppen visar vad vi tänker om oss själva och vår omgivning. Så länge vi lever visar kroppen den animerade anden och därför är våra kroppar andliga och inte materiella. Livets mening är att bli född på nytt av anden och det sker genom att acceptera att jag själv och omgivningen är andlig och att eftersom livet är andligt, så finns det inga begränsningar.

Lika viktigt är det att bli ett med Gud genom tystnaden, så att man kan tänka Guds tankar, utan att bli störd.

Ingen tänder ett ljus och ställer det på en undangömd plats eller under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att de som kommer in ser skenet. Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del ligger i mörker, då får den ljus helt och hållet, som när ljuset från en lampa lyser på dig med sitt klara sken." Lukas 11:33-36

Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med honom. Petrus sade till Jesus: "Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill, skall jag göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia." Medan han ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem. Och en röst ur molnet sade: "Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!" När lärjungarna hörde det, föll de ner på sina ansikten och greps av stor fruktan. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: "Stig upp och var inte förskräckta!" Och när de såg upp, såg de ingen utom Jesus. Matteus 17:1-8

Jesus sade att det är viktigt hur vi ser på livet, annars kan man bli psykisk eller fysisk sjuk. Jesus undervisade också att det gudomliga livet består av Tro (Petrus) Handlingar (Jakob) och Kärlek (Johannes) och att målet med livet är att bygga den levande gudens hydda (Kristus) och inte en hydda åt lagen (Mose) eller åt profeterna (Elia).

För mig så innebär det att jag tror att livet på jorden är andligt, ljus och saknar begränsningar. Handlingar för mig är att vara kärleksfull mot alla, sprida glädje genom mitt leende, skratt och humor. Kärlek betyder för mig att älska utan villkor - alltså även de som inte har samma uppfattning eller saknar kärlek.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok