Det sanna livet är den enda sanna religionen

Raai Laxmi

Raai LaxmiMunin sade: "Det finns bara två händelser i världen. Det som existerade innan medvetandet blev personaliserat och började skapa illusioner, är nu och för evigt.
Samt det mänskligheten tänk på och kommer att tänka på.

Det som var innan medvetandet började är evigt, det som mänskligheten tänker på är föränderligt och således inte konstant. Det som var innan medvetenheten började är sanning; Det som mänskligheten tänker är sant, är bara sanning för dem. När sanningens lag kommer till medvetandets kännedom, så kommer det att utplåna allting som mänskligheten någonsin tänkt felaktigt."
- Life and Teaching of the Masters of the Far East volume 3, page 54

Världens mest kända profet och vishetslärare - Jesus Kristus, sade en gång att vi skulle lära känna sanningen och sanningen skulle göra oss fria (John 8:32). Han sade inte att vi skulle lära känna Kristendomen eller Judendomen och att någon av dessa religioner skulle befria mänskligheten.

Liknelsen om de två husen vid Tidens strandHermes sade: Två män ville bygga var sitt hus.

Den ena mannen samlade allt material han kom över och byggde sitt hus. Han bjöd in folk att bo där. Efter ett tag kom Tidens våg och sköljde bort huset med dess invånare, från Tidens strand.

Den andre mannen undersökte noga varje del han fann och funderade om det skulle passa till hans husbygge. En del lät han ligga kvar, men en del samlade han ihop och byggde sitt hus och bjöd in folk att bo där. Efter ett tag kom Tidens våg och sköljde över huset. Men huset stod kvar och folk fortsatte att bo där.

Folket sade: Hermes, det var en intressant liknelse, men vi förstår den inte, var vänlig och förklara den för oss.

Hermes svarade: Den ena mannen var klok, eftersom han kunde skilja mellan gott och ont, mellan sanning och lögn. Han valde bara sanningen och hans verk står kvar.

Men den andre mannen brydde sig inte om att skilja mellan gott och ont. Han var bara intresserad av makt och att suga ut sina hyresgäster genom höga hyror i ett undermånligt hus. När evolutionens våg kom över mannens hus, förstördes både hans verk och de som trodde på honom.


När de skriftlärda hörde detta blev de mycket bekymmrade, ty de visste innerst inne att deras religioner var en blandning av sanning och lögn, av gott och ont. Dock kunde de inte förnya sina religioner, därför att de var baserade på skrifter som hade förklarats som Guds Ord och därför gick inte att ändra på.

En vetenskapsman gick fram till Hermes och sade: Som reprensentant för Vetenskapen tycker jag att du skall sluta upp med att vilseleda människorna med ditt snack om Gud, Kärlek och Goda Gärningar. Hade Gud funnits hade vi funnit honom genom våra vetenskapliga instrument för länge sedan. Nej. en människa bör först och främst tänk på sig själv, skapa sin egen framtid, visa hårdhet och inte bry sig om sina medmänniskor. Ty endast de starka överlever och deras gener tränger ut de svagare människorna genom evolutionen. Om människan på grund av sina misstag skulle utsläcka allt liv på den här planeten, så gör det ingenting. Därför att slumpen gjorde att Jorden blev den enda planeten i hela Kosmos där livet uppstod.


Hermes svarade: Och jag som trodde att livet uppkom på grund av gynnsamma omständigheter och inte av en slump. Som jag ser det beror livets uppkomst på grund av strålning från Solen, att Jorden befinner sig på ett lämpligt avstånd och evolutionen beror på förändringar i Atmosfären och i Jordens inre. Du som är vetenskapsman borde känna till att Jorden avger mörk strålning och Solen ljus strålning. Läs bibeln - gör två till ett och liv uppstår. Förresten är du verkligen en vetenskapsman? För mig verkar du vara en despot förklädd till vetenskapsman.

Hermes Undervisade:

Undersök och bedöm sanningshalten, det trovärdiga i varje påstående och varje lära. Då blir ni visa.

Men döm inte andra människor, deras liv och deras gärningar. Ty varje människa lär sig på sitt eget sätt och ingen människas väg är den andres identisk.

New Var Kärlek och Älska din nästa. Var glad och le så finner du den verkliga lyckan som du delar med andra.

Sanningen har gjort mig fri.

Jessica Biel
Jag träffade ett barn med föräldrar, det "lyste" om barnets huvud. Det var uppenbart att barnet visste vägen, men att föräldrarna glömt vägen. Sedan träffade jag på en tjej som gick tillsammans med en äldre kvinna. Det var uppenbart att tjejen var sanningen och att kärleken är livet. Att kärleken skapar skönhet. Att kärleken skapar skapar perfektion. Att kärleken är det opersonliga livet. Undrar vad den kärleken gör tillsammans med det stilla sinnet? Skapar och förnyar världen?
- Hermes Atar Trismegistus"Jag är tillfredställd med att din religion måste vara bra, eftersom den har producerat ett riktigt liv med goda egenskaper. För det från våra liv, inte från våra ord, som våran religion måste dömas."
- Thomas Jefferson, 1816

länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok