Hela de sjuka - T.L. Osborn

Healing the Sick - T.L. Osborn

Osborn Ministries InternationalDet var tack vare att Svein-Magne Pedersen nämde den på sin norska hemsida som jag köpte boken för 150 kronor. Det var väl spenderade pengar.

Hela de sjuka av T.L. Osborn, lär ut att Gud vill hela ALLA människor och i andra Moseboken 15:26 säger HERREN: "....ty jag är Herren, din läkare." och i andra Moseboken 23:22-26 beskriver Gud vad som kommer att hända om man tjänar Gud som Jesus gjorde: "Ni skall tjäna Herren, er Gud, och han skall välsigna din mat och din dryck och ta bort sjukdom från dig. I ditt land skall det då inte finnas någon kvinna som får missfall eller är ofruktsam. Dina dagars tal skall jag göra fullt."

Det betyder att om man TJÄNAR HERREN som Jesus gjorde, kommer Gud att ta bort dina sjukdomar och du kommer att leva ett liv som bär frukt. Du kommer att leva tills kroppens celler inte längre kan dela sig. Vilket sker vid hög ålder.

Hur tjänar man då Herren? Genom en kombination av Kärlek och Tro:

Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Matteus 6:33

Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er." Lukas 17:20-21

Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. Första Johannesbrevet 4:7-8

Gud=Kärleken och Kärleken=Gud

Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Första Johannesbrevet 4:16

Genom att ge Kärlek till hela skapelsen, inklusive alla varelser. Den nästa som vi möter, så förblir vi i Guds Vibrationerna och Gud i individen.

Han svarade: "Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv." Jesus sade till honom: "Du svarade rätt. Gör det, så får du leva." Lukas 10:27-28

Jesus svarade: "Följ mig, och låt de döda begrava sina döda." Matteus 8:22

Han sade: "Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!" Markus 1:15

Då rörde han vid deras ögon och sade: "Så som ni tror ska det ske för er." Matteus 9:29

Allt vad ni ber om i er bön ska ni få, när ni tror." Matteus 21:22

Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Hebreerbrevet 11:6

Men han ska be i tro, utan att tvivla. Den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon kan ta emot något från Herren, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Jakob 1:6-8

Född på nytt:

Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sade: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom." Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden." Johannes 3:1-8

För att komma in i Guds rike på Jorden, måste man vara född av Levande Vatten och den Heliga Anden. Guds söner och döttrar far hit och dit för att betjäna där det finns behov.

Att vara ett Guds Barn

När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana.
Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.
" Markus 10:14-15

Men Jesus kallade dem till sig och sade: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör sådana.
Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in.
" Lukas 18:16-17

Martin Reen E-mail, Martin Reen: Jag skulle säga att det bibelordet handlar om att ta emot Guds rike utan reservationer.
Vi måste lita på Gud på samma sätt som ett barn litar på sina föräldrar för att kunna ta emot Guds rike.
På det sättet måste vi vara som barn och ha ett barns tillit till Gud som är vår Fader.
Denna tillit har varje troende människa fått sig given i och med frälsningen men det är också något vi behöver leva i dagligen.
Så man kan sammanfatta det hela med att säga att det betyder att våga lita på Gud helt och fullt. Så är det att vara ett Guds barn.

Att följa i Jesus fotspår:

"Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt." Matteus 11:29-30

Vi skall ta på oss Guds rikes ok och lära av den Heliga Anden som vi kan bli ett med om vi är milda och ödmjuka i hjärtat. Då kan den Heliga Anden undervisa oss om sanningen om Gud och skapelsen. Guds rike och den Heliga Anden är en mild och lätt börda som vi kan leva utav, när vi är som barn.

"Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det." Matteus 10:38-39

Den som inte tar Guds ideer, tankar, ord och handlingar och följer Jesus är icke värdig honom. Den som finner sitt egoistiska liv, skall mista det och den som mister sitt egoistiska liv för den Heliga Anden skull skall finna det.

"Jesus sade till sina lärjungar: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?" Matteus 16:24-26

Vi som följer Jesus förnekar vårt egoistiska liv och uttrycker istället Guds ideer, tankar, ord och handlingar och blir ett med den Heliga Anden. Den som villl bevara sitt egoistiska liv skall mista det. Men den som mister sitt egoistiska liv för den Heliga Andens skull skall vinna sitt liv. Vad hjälper det om en människa vinner hela världen men blir ett stenhjärta? Vad kan en människa ge i utbyte mot sitt stenhjärta?

"Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sade till dem: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han skall rädda det. Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?" Markus 8:34-37

Om vi vill vara Jesus lärjungar, måste vi förneka vårat egoistiska liv och börja leva Guds livet genom att uttrycka Guds ideer, tankar, ord och handlingar. Därför att den som vill rädda sitt egoistiska liv skall mista det medans den som mister sitt egoistiska liv för att bli ett med den Heliga Anden och för de Goda Nyheternas skull skall rädda sitt liv. Vad hjälper det om en människa genom sitt egoistiska liv vinner hela världen men förlorar sin själ. Vad kan hon byta ut sin förlorade själ mot?

Sedan sade han till alla: "Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men mister sig själv eller går förlorad? Lukas 9:23-25

Vi behöver leva i överlåtelse, varje dag och inte enbart den dagen som vi blir döpta eller den dagen vi tar emot den Heliga Anden.

Kärleken gör att vi blir ett med Gud och Tro att vi kan bota sjukdomar och gemenskap med den Heliga Anden att vi blir född på nytt varje dag, när vi lägger ner vårt egoistiska liv.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok