Köttet eller Anden

Kosovare Asllani

Kosovare AsllaniVi läser i skapelseberättelsen att Gud skapade de första människorna genom att forma människorna från stoft från jorden. Men det var först när Gud blåste in sin livsande genom näsorna på människorna som de blev levande.

De första människorna levde i gemenskap med Gud i Edens lustgård 1 Mose 2:7-8 och de härskade över allt liv på jorden. 1 Mose 1:28. Sedan blev de lurade av ormen som krälade på stoft ifrån marken att sluta upp med att leva efter Guds vilja och istället göra sin egen vilja 1 Mose 3:1 och människan förlorade sin makt över materien och var tvungen att börja bruka jorden för brödfödan 1 Mose 3:14-19.

Ormen är en symbol för människan kroppsliga begär även kallad köttet som hon har gemenskap med djuren. Och så levde hon i mörker och försökte förbättra sitt liv genom avgudadyrkan och trolldom ändå tills Jesus Kristus kom och undervisade om att människan måste som ett barn bli född av ande och vatten.

Johannes 3:5-8 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden."

Markus 10:14-15 När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in."

Den Heliga Anden finns inuti varje Kristus troende människa och det är där själen genom att i stillhet tillbe Fadern i Ande och Sanning återfår kontakten med Gud.

Johannes 4:23-24 "Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning."

Psaltaren 46:11 Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden.

Vad är då sanningen om Gud, hans rike och oss?

Apostlagärningarna 17:28 "Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: Vi är av hans släkt."

Lukas 17:20-21 Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma svarade han dem: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är inom er och mitt ibland er."

Galaterbrevet 4:4-7 Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: "Abba! Fader!" Så är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge, insatt av Gud.

1 Korintherbrevet 3:16 "Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er?"

Sanningen är alltså att Guds rike är ett andligt rike som finns överallt i världen och vi är medarvingar tillsammans med Kristus och har andliga kroppar.

Vi har ett val: Antingen väljer vi att vandra vår egen väg eller så väljer vi Guds väg:

Lukas 9:23-25 Sedan sade han till alla: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad?

Matteus 11:28-30 "Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."

Johannes 6:63 "Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv."

Johannes 4:34 Jesus sade: "Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk."

Johannes 4:13-14 Jesus svarade henne: "Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv."

Johannes 6:35 Jesus svarade: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.

Johannes 8:12 Jesus talade åter till dem och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."

Johannes 10:9 Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete.

Johannes 10:14-15 Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern, och jag ger mitt liv för fåren.

Johannes 11:25-26 Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?"

Johannes 14:6 Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig."

Johannes 15:5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.

Galaterbrevet 5:22-26 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok