Var Jesus en utomjording eller Guds son?

Joseph of Arimathea and Jesus

Joseph of Arimathea and JesusFrågan kan tyckas märklig. De kristna tror att Jesus är Guds son eftersom det står så i Bibeln.

Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria! Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. (Lukas 1:30-31)

Maria blev havande genom att budbäraren placerade utomjordingarnas ledares spermia i Marias livmoder.

Och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem, tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje (Matteus 2:9-10)

Alla som har studerat astronomi vet att stjärnorna inte plötsligt stannar på himlen. Nej, den stjärnan var ett ufo med strålkastare, så att de vise männen kunde hitta Jesus.

Och Jesus växte i vishet, ålder och välbehag inför Gud och människor. (Lukas 2:52)

Jesus var inget undantag och det har spekulerats i att innan Jesus fyllde 13, så rymde han hemifrån och vandrade i karavan via sidenvägen till Indien.

När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Medan han bad, öppnades himlen och den helige Ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst: "Du är min älskade Son. I dig har jag min glädje." (Lukas 3:21-22)

ufot som hade visat sig som en stjärna återkom och delade molnen, så att himlen öppnade sig och Jesus utomjordiska fader talade till de församlade genom en högtalare

hur kan ni då säga till mig som Fadern har helgat och sänt till världen att jag hädar, därför att jag sagt: Jag är Guds Son? (Johannes 10:36)

Han sade till dem: "Ni är nerifrån, jag är från ovan. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. (Johannes 8:23)

Den utomjordiska fadern var mycket nöjd med att Jesus studerade alla religioner han kom i kontakt med under Jesu förlorade år och det var i Indien det gick upp ett ljus för Jesus. Han insåg att trots alla yttre skillnader mellan religionerna så har de en kärna av sanning och det är att följeslagarna till alla religioner kan uttrycka Gud inom oss. Efter att ha kommit till den slutsatsen började Jesus att i timmar dagligen umgås med fadern inom sig. Vid 30 års ålder var Jesus redo att bli utsänt av hans utomjordiske fader till Galileen. Jesus var son till en rymdvarelse och därför kunde han hävda att var från ovan och inte av denna världen.

Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er." (Lukas 17:20-21)

På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon är törstig, kom till mig och drick! Den som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram." Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. (Johannes 7:37-39)

Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." (Johannes 4:23-24)

Jesus som var självförverkligad när han kom till Galileen, började lära ut en ny lära förklädd till judendomen. Det var därför han mötte motstånd hos de skriftlärda och fariseerna. De kände helt enkelt inte igen Jesus version av judendomen.

Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sade: "Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom." Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Nikodemus sade: "Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av Anden." (Johannes 3:1-8)

Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull. (Johannes 14:10-11)

Jesus sade till sina lärjungar: "Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? (Matteus 16:24-26)

Kom till mig, alla ni som sliter och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt." (Matteus 11:28-30)

Det är Anden som ger liv, köttet hjälper inte. De ord som jag har talat till er är Ande och liv. (Johannes 6:63)

Då rörde han vid deras ögon och sade: "Så som ni tror ska det ske för er." (Matteus 9:29)

Den som Gud har sänt talar Guds ord, för Gud ger Anden utan begränsning (Johannes 3:34)

Döm inte, så blir ni inte dömda. Fördöm inte, så blir ni inte fördömda. Förlåt, så blir ni förlåtna. Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska ni få i er famn. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er." (Lukas 6:37-38)

När vi upptäcker att Gud finns inom oss och börjar dagligen umgås med källan till andligt liv, förändras hela vår situation. Vi lever inte längre vårat tunga, slitsamma och egoistiska liv. Utan ett fritt utgivande av den heliga anden till helheten. Vi förstår att det finns möjligheter till läkedom och befrielse för en sargad värld. Vi vilar i Faderns gemenskap och låter Fadern utföra de gärningar som behövs till läkedom och befrielse. Vi söker oss till människor med behov och Fadern inom oss vill fylla deras behov. Vi lever inte längre för våran egen skull, utan för omgivningens skull.

Gud finns inom oss som livsanden som flödar över av liv, när vi lever ett utgivande liv. Guds ger av sin ande utan att mäta och vi måste låta Fadern inom oss fylla alla behov. Gud inom oss är sanningen om möjligheterna i vår värld och han vill att vi skall leva efter hans vilja. Viljan att göra Guds vilja. Gud är den som ger liv. När vi talar utifrån hur Gud ser på världen till vår nästa, så talar vi ande och liv in i våran nästas situation.

Det första som kommer att hända är att människor kommer att bli helade och befriade. Kärleken och Glädjen i världen kommer att växa sig starkare. Sedan kommer alla som låter Gud uttrycka sig genom människorna att åldras långsammare, samtidigt som Gud inom oss börjar utföra under och tecken. När Kärleken och Glädjen växer sig ännu starkare kommer människan att sluta att åldras och till sist får människan evigt liv!

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok