Boden Söndagen 25 augusti 2013

Utträdesansökan

Nya Korskyrkan

Cote de Pablo

Cote de PabloHärmed begär jag Hermes Atar Trismegistus utträde ur Nya Korskyrkan för att på heltid sprida framtidens New Age religion Kärlek, Glädje och Goda Gärningar.

Det liv Jesus levde är den sanna vägen till Gud. Men personen Jesus är inte den enda vägen till Gud. Målet med varje människas liv är att bli ett med Gud och meningen med livet är att vara kärleksfull mot andra varelser och göra allting med kärlek.

Jesus var en vanlig människa, som under sin livstid uppnådde Kristusmedvetandet.

Att idoldyrka Jesus som kung är ett misstag Johannes 6:15 eftersom Jesus rike inte är av denna världen Johannes 18:36. Det rätta är att ha Jesus som ett ideal att följa.

Jag predikar en universiell religion som går ut på att var dag lägga ner det personliga livet och låta det universiella livet leva för andra. Jag har upptäckt att varje människa vill bli älskad och lycklig. Därför anser jag att Guds egenskaper är Kärlek och Glädje i mötet människor emellan och att en klok person lever ett sådant liv att Kärleken och Glädjen ökar.

Sedan skall man som människa, närhelst det finns ett behov hos andra människor försöka fylla det om man har möjligheten till det. Det kostar ingenting att be för sjuka och befria bundna i Jesus Kristus namn och sedan på grund av våra utgivande levnadssätt, så når vi den slutpunkten när vi för andras behov skapar, förändrar och förintar materia.

Jesus Kristus gjorde under sina sista år, många kraftgärningar och vi dödliga människor tror att de var förbehållet han, eftersom han var Guds son. Men Jesus Kristus var inte Guds enda son, utan vi är alla Guds söner och döttrar och kraftgärningarna är en följd av att leva ett kärleksfullt andligt utgivande liv för andra och det finns inte det minsta mystik över dom.

Jesus själv sa "Nej, min Far är i mig och handlar genom mig" Johannes 14:10 och Jesus svarade: "Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv." Johannes 7:16-17 Den verkliga orsaken till att jag begär mitt utträde ur Nya Korskyrkan idag är att jag predikar en universiell religion, där det finns många olika förkunnare som man kan ta lärdom av medans Bernth Öberg påstår att Jesus Kristus är den enda vägen till Gud.

För mig är läran att människor är syndare som behöver ett syndfritt offer (Jesus Kristus) som bro till Gud en lära från Helvetet och är tänkt att snärja människor från deras eget tänkande. För mig är varje människa som den förlorade sonen och återkomsten till huset går till så att människorna av fri vilja vänder om från sitt egoistiska liv och på djupet i sitt inre finner Jesus fader och umgås med honom varje dag innan det är dags för att låta fadern från djupet inom oss leva ut genom människor främst i form av Kärlek och Glädje.

Jag vill också passa på att ta död på ryktet att jag skulle vara bög. Två gånger har jag hört det ryktet. Först i Pingstkyrkan i slutet av 80-talet och nu sist i Nya Korskyrkan i början på 10-talet. Jag tror att mitt bögrykte kommer utav det faktum att jag aldrig haft en tjej, fastän intressenter funnits genom åren. Personkemin har inte stämt helt enkelt. Jag har aldrig varit bög, utan alltid haft ett gott öga åt snälla och söta tjejer och med all sannolikhet kommer jag att bli ihop med en tjej från stjärnorna eftersom vi har samma intressen.

Jag vill också påpeka att medlemmarna i Nya Korskyrkan har ett val enligt Jesus lära:

Lukas 6:37-38

Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna. Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er."

Gamla och Nya Religioner


"Varför denna strid i religionens namn? Ett annat namn för religion är Enhet, Harmoni och Kärlek. Där en religion inte förenar, inte harmoniserar utan dividerar och söndrar mellan människor. Där finns sekterism, inte Andens Liv. Det kan inte vara så att endast i ett Tempel är den Stora Guden dyrkad. Det kan inte vara så att i endast en Kyrka skiner Guds härlighet.

Att tänka att min Samaj eller min Kyrka har Monopol på Guds sanning är att felaktigt ersätta det universiella med det individuella. Att tänka att det inte finns någon sanning utanför min kyrka är egoistiskt. Religionerna har deras födelse ur ett universiellt hjärta. Iden om Guds Rike är inte speciellt för kristendomen, du kan läsa samma sak i Zarathustras skrifter."

"...och finns det inte bland världsreligionerna, en enhet av etiska påbud och strävan efter det gudomliga i världen? Profeter och Helgon bråkar inte med varandra. Bråket är bland "lärjungarna". Och de stora lärarna är inte döda. De bildar ett brödraskap. Kan det vara så att deras röst inte är en röst om enhet? De som i vilkas namn ni bråkar med varandra - De är inte rivaler, utan bröder - medlemmar av den enda familjen, vars andliga föräldrar är Gud."

- Sadhu T. L Vaswani in Great Masters of The Himalayas - Their Lives and Temple Teaching

mvh, Hermes Atar Trismegistus