Problemet med materiens makt över anden?

Disha Pandey

Disha PandeyEn människas kropp består av materia som samverkar med omgivningen och uttrycker sig genom ord och handlingar. Fastän människan åldras, så känner hon sig ung inuti och det beror på att hon är livsanden som är ålderslös, odödlig och är skillnaden mellan liv och död. Livsanden uttrycker ideer och tankar från andevärlden.

Man kan säga att så länge människan lever, så animeras kroppen av livsanden. Man kan därför hävda att kroppen är andlig. Det som är intressant är varför kroppen har makt över anden ibland? Jag tänker då att när vi drömmer, så sover kroppen medans livsanden lever sitt eget liv. När kroppen inte längre kan upprätthålla livet på den jordiska sidan, så lösgör sig livsanden från kroppen för gott och livsanden flyttar hem till andevärlden. I väntan på att födas på nytt.

Det märkliga är varför livsanden som är odödlig, inte har mer makt över materien än att vara odödlig och livgörande. För 2000 år sedan vandrade en man med namnet Jesus Kristus på vår jord. Han hade makt över materien genom att bota sjuka och befria människor med mentala problem från onda andar. Han mångfaldade mat, gick på vattnet och uppstod från de döda. Han påstod att han själv inte var orsaken till alla under. Utan tillskrev alla under, den mystiska fadern inuti honom.

Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Johannes 14:10

Jag och Fadern är ett. Johannes 10:30

Jesus Kristus ville att alla människor skulle umgås och bli ett med Fadern och det sker genom att varje dag korsfästa egoismen och istället låta Gud inom mig vara utgivande i kärlek till min nästa.

Han svarade: "Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv." Lukas 10:27

Sedan sade han till alla: "Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Lukas 9:23

Vi förnekar oss själva genom att varje morgon det första vi gör är att koncentrera oss på en punkt i tystnad och låta känselsinnet ta över vår kropp, så att vi erfar kärlek, glädje och frid. Om vi under dagen låter vår egoism ta över kan vi alltid återvända till kärlek, glädje och frid genom att koncentrera oss på en punkt under tystnad.

Målet med människolivet är att se världen som Gud ser den och det sker genom att kontakta Gud genom tystnad, stillhet och koncentration på en punkt. Genom kärlek till sin nästa, upphöjer vi vår nästa eftersom vi ser allt gott och den sådd vi planterar i vår nästas liv vänder tillbaka till oss själva.

"Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland folken, upphöjd på jorden." Psaltaren 46:11

Ty så säger Herren Herren , Israels Helige: "Om ni vänder om och är stilla skall ni bli räddade. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka." Men ni vill inte. Jesaja 30:15

Döm inte, så blir ni inte dömda. Fördöm inte, så blir ni inte fördömda. Förlåt, så blir ni förlåtna. Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska ni få i er famn. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er." Lukas 6:37-38

Då rörde han vid deras ögon och sade: "Så som ni tror ska det ske för er." Matteus 9:29

Jag säger er sanningen: Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Johannes 14:12

Han påstod också vi skulle göra samma under som han, genom att tro på Jesus Kristus, eftersom han var ett med Fadern och kan hjälpa från andevärlden.

Det kan också betyda att Jesus Kristus var tvungen att överge lärjungarna. Därför att de vände sig till Jesus, så fort ett problem uppstod.

Jesus förstod att de tänkte komma och göra honom till kung med våld, och han drog sig undan upp till berget igen, helt ensam. Johannes 6:15

Jesus ville att lärjungarna istället skulle förlita sig på Fadern, som bor inom varje människa i form av den Heliga Anden.

Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Johannes 16:7

Den som tror på mig, som Skriften säger , ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram." Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Johannes 7:38-39

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok