Den ljusa glädjekroppenAlizee

AlizeeJag har upptäckt att glädje gör att ens sinne blir fullt av ljus och enligt Bruce H. Lipton författaren till boken The Biology of Belief påverkar vårt sinne alltid kroppen. Därför är det av yttersta vikt att alltid se positivt på livet och känna glädje. Att ständigt gå omkring och tänka på bekymmer och leva i oförlåtelse är att vandra i mörker och det gör ingen människa glad.

Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? (Matteus 6:27, Lukas 12:25)

Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. (Matteus 6:34)

Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. (1 Petrus 5:7)

Vi behöver inte gå omkring och bekymra oss varje dag. Utan när vi ber på kvällen innan vi går och lägger och på morgonen innan vi stiger upp kan vi göra våra bekymmer kända inför Gud.

Döm inte, så blir ni inte dömda. Fördöm inte, så blir ni inte fördömda. Förlåt, så blir ni förlåtna. (Lukas 6:37)

Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er Far i himlen förlåta er era överträdelser. (Markus 11:25)

Då kom Petrus fram och frågade Jesus: "Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger?" Jesus sade till honom: "Jag säger dig: Inte sju gånger utan sjuttiosju. (Matteus 18:21-22)

Den som lever i förlåtelse har ett lätt hjärta och den som förlåter andras överträdelse oavsett vilket fel de begått har ett ljust sinneslag. Att leva i glädje är rena medicinen för att kroppen skall hålla sig frisk. När vi är sjuka kan vi göra våra bekymmer kända för Gud genom bön innan vi går och lägger oss.

Ingen tänder ett ljus och ställer det på en undangömd plats eller under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att de som kommer in ser skenet. Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del ligger i mörker, då får den ljus helt och hållet, som när ljuset från en lampa lyser på dig med sitt klara sken." (Lukas 11:33-36)

Då förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. (Matteus 17:2)

Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. (Första Johannesbrevet 1:5)

Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. (Första Johannesbrevet 4:7)

New För dig som har psykiska och fysiska problem, kan jag rekommendera att älska din kropp och se kroppen utstråla ljus. Om du har svårt att älska och se hela din kropp utstråla ljus, kan du börja med fötterna och fortsätta uppåt och avsluta med huvudet.

Men Jakob tog färska käppar av poppel, mandelträd och lönn och gjorde vita ränder på dem genom att skala av barken så att det vita på käpparna syntes. Sedan lade han käpparna som han skalat i rännorna eller vattenhoarna, så att djuren hade dem framför sig när hjordarna kom för att dricka. De brukade para sig när de kom för att dricka. När djuren parade sig vid käpparna blev djurens avkomma strimmig, spräcklig och brokig. (1 Moseboken 30:37-39)

Du kan namnge den här allvetande, intelligenta Anden Gud eller God, eller vad du vill, eftersom människan måste ha ett namn för allt. Det han en gång har namngivit, har han befogenhet att bringa den till existens. Om man nämner någonting genom sann vördnad, dyrkan och lovprisningar, kan han och blir som han namnger. Således kan man se att mannen genom val kan bli Gud eller djur. Han blir det ideal som han presenterar för sig själv att följa. Med denna tankegång är det enkelt att se att människan är Guds enda Guds Son eller djurets enda son. Således kan man, genom val, bli ond eller djävul om hans öga ser ondskan; eller så blir han gud om hans ögon ser Gud.

-Life and Teaching of the Masters of the Far East volume 3, page 99-100.

"Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom." (Romarbrevet 12:2)

I en tid då psykisk ohälsa bland unga ökar i Sverige på grund av tuffare arbetsmarknad, hårdnande utbildningskrav och växande klyftor, kan det vara på sin plats att minnas var glädjen har sitt ursprung. Du som är ung och lider av depression. Försök att se glädjen i att leva, ha tak över huvudet, kläder så att du inte slipper frysa och mat på bordet. Du har det bra ändå om du jämför dig med människor i andra delar av världen.

Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er." (Lukas 17:20-21)

På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon är törstig, kom till mig och drick! Den som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram." Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. (Johannes 7:37-39)

För mig, vara lycklig utan anledning innebär att vara ansluten till vem jag verkligen är, eftersom källan till lyckan är inom mig, jag är källan till min lycka och ingenting utanför mig. Detta har varit ett viktigt steg för mig på min andliga väg att upptäcka ovillkorlig kärlek och lycka: när du älskar dig själv fullständigt, reflekterar världen omkring dig det tillbaka, och du är nöjd utan anledning. Kärlek och välsignelser! - Lars Frieske

Att vara ett Guds Barn

När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana.
Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.
" Markus 10:14-15

Men Jesus kallade dem till sig och sade: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör sådana.
Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in.
" Lukas 18:16-17


Martin Reen E-post, Martin Reen: Jag skulle säga att det bibelordet handlar om att ta emot Guds rike utan reservationer.
Vi måste lita på Gud på samma sätt som ett barn litar på sina föräldrar för att kunna ta emot Guds rike.
På det sättet måste vi vara som barn och ha ett barns tillit till Gud som är vår Fader.
Denna tillit har varje troende människa fått sig given i och med frälsningen men det är också något vi behöver leva i dagligen.
Så man kan sammanfatta det hela med att säga att det betyder att våga lita på Gud helt och fullt. Så är det att vara ett Guds barn.


Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv". Lukas 10:27


Martin Reen E-post, Martin Reen:

Hjärtat: Bibeln använder ofta hjärtat som beteckning på människans hela inre liv. Israeliterna betraktade hjärtat som platsen för jaget, personligheten, centrum för de intellektuella funktionerna, det organ man förstod och tänkte med.

Själ: Hebreiska "nefesh", grekiska "psyche". Den del av individen som kan kallas "jaget", "personligheten", "psyket". Ordet kunde också avse individen som besitter detta "jag", dvs varje "levande varelse" (både människor och djur). För att kunna få evigt liv måste själen förenas med Guds heliga ande.

Kraft: I Bibeln finns 3 olika källor till kraft varav 2 är destruktiva källor, medans en är positiv: De 2 destruktiva källorna till kraft är:

1. Mörkrets rike. Detta rike är Satans rike och den kraft som kommer ifrån detta rike är ond och demonisk. Satan har som syfte att förblinda människor så att de inte ser att Jesus är världens frälsare så att människor går evigt förlorade, och den kraft som kommer ifrån detta rike syftar till detta.

2. Köttets kraft. Denna källa till kraft är också destruktiv därför att allt sedan syndafallet är människan fallen och den kraft som människan i sig själv besitter, oavsett om det handlar om fysisk eller psykisk kraft blir därför alltid destruktiv. Den gör nämligen människan stolt, så att hon litar på sin egen kraft, vilket också gör henne oberoende av Gud.

Den positiva källan till kraft är:

Guds kraft. Det är denna kraft som frälser alla som väljer att ta emot Jesus som frälsare och då också får sin synd förlåten Den kraften finns att få tag på igenom tro på Jesus Kristus, och ger oss frälsning, helande och upprättelse på varje område av livet. Detta är den enda goda källa till kraft som finns.

Förstånd: Förståndet är den förmåga Gud har gett oss till att tolka den fysiska verkligheten med, men det är också vårt förstånd som gör det möjligt för oss att vara logiskt tänkande varelser. Förståndet ger oss förmågen att kommunicera med andra människor på ett själsligt plan. Förståndet kan fungera som bäst hos en människa som tror på Jesus Kristus och som är fylld av Guds Ande, för då är det underordnat Guds ord, som ger oss den sanna bilden av verkligheten.

Älska: Man kan säga att älska är att hysa absolut välvilja till en annan person. Det är vad som menas med att Gud älskar oss. Han hyser en absolut välvilja emot oss människor. Hela Hans väsen genomsyras av detta. Bibeln säger att Gud är kärlek. Visst är det underbart! Så man kan säg att älska är att hysa en absolut välvilja gentemot någon annan.


Det som utmärker barn är att de är fulla av kärlek, glädje, liv, spontantitet och vill leka. När de blir vuxna sätter allvaret in och de kan förlora kärleken till sin nästa, glädjen, spontaniteten och lekfullheten. Om du vill ha tillbaka barnasinnet, umgås med barn. Man blir påverkad av de man umgås med.

När vi vuxna älskar våra medmänniskor villkorslöst och har en förlåtande attityd så blir vi som vuxna barn.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok