Vilka egenskaper har den levande Guden?

Kashmira

KashmiraVilka egenskaper har Gud och vad är möjligt i våra liv på den här planeten? Den frågan ger Bibeln svar på:

Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. (Romar 1:19-20)

Det är viktigt att studera naturen av två skäl. Dels ger det kunskap om Gud och dels lägger det grunden till nya uppfinningar som kan förenkla livet.

Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. (1 Johannes 1:5)

Jesus sade till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. (Markus 10:18)

Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. (Johannes 14:10)

Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. (1 Johannes 4:16)

Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning."
(Johannes 4:23-24)

Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. (Johannes 10:10)

Gud är ljus, godhet, kärlek, ande, sanning och liv. Satan/Djävulen är Guds motsats och är därför mörker, ondska, hat, lögn och död. Om du har mörka tankar är det inte säkert att det är dina egna tankar. Ditt sinne kan vara påverkad av Satans/Djävulens fallna budbärare demonerna.

Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar....De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska." (Markus 16:17-18)

Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. (1 Johannes 4:7-8)

för ingenting är omöjligt för Gud (Lukas 1:37)

Det är alltså genom kärlek som man blir ett med Gud och istånd genom tro att hela och befria människor.

Ett annat sätt att få reda på Guds egenskaper är att studera nära döden upplevelser. Då förstår man att Gud är en förlåtande Gud och inte en Gud som går omkring och hatar synden. Därför att Gud är kärlek och inget hat finns i Gud. Hatet kan förinta både som blir hatade och de som hatar som Nostradamus skrev.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok