En Ny Era

Alia Bhatt

Alia BhattNew 2017 kommer jag att läsa ungdomlighets affirmationerna som jag konstruerat morgon och kväll. Mörkrets röster som jag även hör ibland säger att det är omöjligt att föryngra sinnet och kroppen, eftersom alla människor åldras och dör. Men de har fel. Det kan jag konstatera redan nu, eftersom jag har prövat på ungdomlighets affirmationerna i en vecka och har redan nått resultat. Jag har upptäckt att den gudomliga livsanden kan göra mer än bara animera kroppen medans vi lever. När vi uttrycker Kärlek till våran nästa, så händer det någonting i våra kroppar.

Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden." Första Moseboken 1:26

Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ. Första Moseboken 2:7

Jesus undrade varför människan tappat kontrollen över skapelsen och han kom fram till att människan inte längre hade gemenskap med Gud.

Och Herren Gud sände bort dem från Edens lustgård.... Första Moseboken 3:23

Han insåg att det som var en avbild av Gud, var den odödliga livsanden som gjorde materia levande. Med den insikten studerade Jesus skapelsen och kom fram till att Gud ständigt förnyar sin skapelse. Men för att människan åter skulle ha gemenskap Gud, krävdes att människan la ner sitt materialistiska liv och började intimt umgås med Fadern (Gud).

Sedan sade han till alla: "Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Lukas 9:23

Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull. Johannes 14:10-11

...Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Första Johannesbrevet 4:16

Jesus levde så intimt med Fadern (Gud) att det inte gick att säga skillnaden mellan honom och Fadern.

Jag och Fadern är ett Johannes 10:30.

Jesus gjorde många observationer av skapelsen och han slutsats var att barn, var de som bäst uttryckte Gud i skapelsen.

När Jesus såg det, blev han upprörd och sade till dem: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de. Jag säger er sanningen: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." Markus 10:14-15

Det är om människans barnasinne som uttrycker Gud som Jesus sade:

Den som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram." Johannes 7:38

Döm inte, så blir ni inte dömda. Fördöm inte, så blir ni inte fördömda. Förlåt, så blir ni förlåtna. Lukas 6:37

"Därför att vi är en del av den här världen, måste vi särskilja mellan våra handlingar i vårt liv. Vi är tillåtna att noga undersöka våra handlingar för syftet att förstå, men vi måste inte döma eller fördöma. Vi har inte rätten att sitta i domslut över våran broder. Han har kommit sin väg för att lära sina egna lektioner. Precis som vi inte kan närvara i skolan istället för våra barn och förvänta oss att de ska erhålla en utbildning, så kan inte vi delta i livets skola för någon annan. Vi kan erbjuda en hjälpande hand eller ett vägledande ord, men under inga omständigheter borde vi försöka påtvinga våran vilja. Kom ihåg att, han kanske brottas med de lektioner som vi redan har bemästrat, han måste själv bemästra dem. - George Adamski 1959.

Den som bär omkring på oförlåtelse, riskerar att bli sjuk i sinnet eller kroppen och oförlåtelse är ett hinder för helande.

Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska ni få i er famn. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er." Lukas 6:38

Jesus upptäckte också andliga lagar som en människa måste följa när hon lever ett andligt liv. För egoisten gäller att, ju mer du ger bort av dina ägodelar, desto fattigare blir du. Men i Guds rike gäller motsatsen. Den som ger bort av Gud genom Guds ideer, tankar, ord och handlingar till din nästa behövande du möter. Han kommer att få ännu mera att ge bort.

Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Matteus 7:7-8

När vi saknar något, så skall vi be till Gud eller till den som har. Om vi inte har sanningen, så kan vi söka efter den och vi skall finna den. Om vi lever i förlåtelse och varken dömer eller fördömer, så ligger öppen för ett gudomligt helande eller befrielse. Sker inte undret på en gång eller förbättras inte din hälsa långsamt, så sök Gud och bulta på dörren och kräv din rätt.


Jag är mycket glad över att leva år 2017 eftersom det året markerar början på en ny era. Jag har upptäckt att människan kan bota sig själv från sinnessjukdom och kroppsliga sjukdom genom att med sitt sinne återuppleva den tid då hon mådde bra. Människan kan också bli yngre i sinnet genom att återuppleva på den tid hon var ung, glad i sinnet, lycklig och kärleksfull. Om hon återupplever hur hon var, kan hon styra sitt sinne och kropp till att bli mer hälsosam.

Ingen tänder ett ljus och ställer det på en undangömd plats eller under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att de som kommer in ser skenet. Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del ligger i mörker, då får den ljus helt och hållet, som när ljuset från en lampa lyser på dig med sitt klara sken." Lukas 11:33-36

En människa påverkar sitt sinne och sin kropp genom sitt sätt att se på och uppleva världen. Älskar människan sin nästa som hon möter, är sinnet fridfullt och ljust och kroppen förblir frisk. Men är hon kärlekslös, blir sinnet otillfredställt och mörkt och kroppen förlorar sin hälsa.

Jag är i telepatisk kontakt med ljusmästarna och de hävdar att när människan börjar inse att hon faktiskt kan föryngra sitt sinne, så är hon mycket nära att bromsa åldrandet.

I alla fall betyder det att hon åldras i saktare fart på grund av att sinnet tänker som om hon var ung. Det räcker med att ta 5 minuter på morgonen när du ligger i din säng och tänka tillbaka på den tid du var ung, glad i sinnet, lycklig och kärleksfull. Identifiera dig med de egenskaper som sinnet berättar för dig, när du minns. Vet alltså att dåtiden är ditt sanna jag och att sinnets åldrande beror på att du inte sett det ljuva livet genom ditt sinne på ett tag. Du har varit olycklig, allvarlig eller ensam. Människan är född till att vara social, eftersom hon växer i gemenskap med andra då hon utbyter ideer, tankar, ord och handlingar.

Det som inte är bra med teknikens utveckling är att människan blir ensam genom att knappa på mobilen, spela tv eller datorspel istället för att umgås med andra människor. Kontakten med en människa via tekniska hjälpmedel kan aldrig ersätta ett möte i vardagen mellan fyra ögon. Det blir inte tid att öva sig i social gemenskap. Men när den moderna människan inser detta, börjar hon nog att tänka om och återgå till de urgamla principerna.

Efter att människan blivit ungt i sinnet, återstår enligt ljusvarelserna att förbli ung och det sker enligt ljusvarelserna, genom att dela djup kärlek och leva gudomligt. Det kan bara ske genom att kontakta Gud eller Fadern som Jesus kallade Gud för och som finns inom människan. Indierna säger åt alla som tror att Gud finns i heliga skrifter att det är en lögn, och att Gud gömmer sig inuti människan. Eftersom det är det sista stället människan skulle leta efter Gud på.

Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesörjt av oss och skrivet inte med bläck utan med den levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött, på människohjärtan. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus, inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv. Andra Korintherbrevet 3:3-6

Det som kommer från ovan är Gud och den som stiger upp och ner från himlen är människan som lagt ner sitt egoistiska liv och istället lever för sina medmänniskors skull. Uppstigandet av människosonen till himlen är när man i tystnad och stillhet umgås med Gud. Nedstigandet av människosonen från himlen är utgivandet av Guds ideer, tankar, ord och handlingar. Det är genom att tro att Anden kan umgås med Fadern och leva ett utgivande liv som man kan ha ett evigt gudomligt liv.

Den som ser perfektion är mästaren - Baird T. Spalding.

Man påverkas av vad man ser och upplever genom sinnerna - Hermes Atar Trismegistus.

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok