Ljus i mörkret

Parul Gulati

Parul GulatiJohn 1:4 I honom var liv, och livet var människornas ljus.

Det gudomliga livet som Jesus levde var människornas ljus.

John 1:5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Det gudomliga livet övervinner människornas mörker.

John 1:7 Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom.

Johannes kom för att vittna om Jesus som levde det gudomliga livet, så att människorna skulle komma till tro på det gudomliga livet som Jesus levde.

John 1:8 Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset.

Johannes levde inte det gudomliga livet, utan var endast en profet röst som banade vägen för herren Jesus!

John 1:9 Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen.

Det gudomliga livet som Jesus levde är alla människornas ljus och kom in i världen genom det exemplariska livet som Jesus levde.

John 3:19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda.

Människornas levde egoistiska liv och ville inte byta ut sina liv mot Jesus gudomliga liv, som en Jesus följeslagare.

John 3:20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas.

Människorna ville inte släppa taget om sina egoistiska liv och byta ut det mot Jesus gudomliga liv som han personifierade medans han vandrade på Jorden.

John 3:21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud."

Den som vill leva det gudomliga livet och göra den Heliga Anden vilja gör att det gudomliga livet skapar gudomliga gärningar.

John 5:35 Han var en lampa som brann och lyste, och en kort tid ville ni glädja er i hans ljus.

Johannes var en profet som vittnade om att Jesus med sitt gudomliga liv skulle uppenbaras i världen, så att människorna skulle få ljus i sina liv och inte längre vandra i mörkret.

John 8:12 Jesus talade åter till dem och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."

Jesus levde det gudomliga livet som människorna kan följa i hans fotspår genom att lämna sitt personliga liv och istället leva det gudomliga liv den Heliga Anden vill att man skall leva och vara glad, tillfredställd och nöjd.

John 9:5 När jag är i världen, är jag världens ljus."

Jesus levde det gudomliga livet medans han vandrade här på Jorden och var världens ljus. Vi som umgås med den Heliga Anden och lever det gudomliga liv är världen ljus idag. Men det största ljuset är världens mästare och ledare - Jesus.

John 11:9 Jesus svarade: "Har inte dagen tolv timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte, eftersom han ser denna världens ljus.

Genom att se och leva det gudomliga livet så upptäcker man att man är gudomlig.

John 11:10 Men den som vandrar om natten snavar, därför att ljuset inte finns i honom."

Den som lever sitt egoistiska liv är otillfredställd och missnöjd och har problem. Men genom att göra en 180 graders sväng och börja leva det gudomliga livet som den Heliga Anden vill att vi skall leva, blir vi glada, tillfredställda och nöjda.

John 12:35 Jesus sade till dem: "Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går.

Jesus levde det gudomliga livet och var därför ett fyrljus som lyste upp människornas väg, så att de inte gick vilse.

John 12:36 Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn." När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem.

Nu när Jesus har dragit sig tillbaka från världen till himlen, där han dolt sig, kan vi genom att leva som den Heliga Anden vill att vi skall leva våra gudomliga liv bli ljusets barn.

John 12:46 Jag är ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret.

Jesus är denna världs ledare och mästare. Genom att följa i Jesus fotspår och leva det gudomliga livet så lever vi i en ljus värld och är glada, tillfredställda och nöjda.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok