Lev livet fullt ut i praktiken

Eckhart Tolle

Eckhart TolleEckhart Tolle ger i boken - Lev livet fullt ut i praktiken exempel på hur vi ska bli mer medvetna om vår sanna natur som jag kallar den odödliga livsanden. Eckhart Tolle kallar den varandet och det är vår sanna identitet som vi bara kan komma i kontakt med i nutid. Det är varandet som gör att vi känner oss unga trots att vår kropp på ålderdomens höst är färdig för döden. Enligt Eckhart Tolle så har varandet en fiende i intellektet som ibland tänker på det som varit och ibland på våra förväntningar av framtiden. När intellektet minns eller gör upp planer för framtiden, tappar vi kontakten med varandet, eftersom varandet endast lever i nutid.

När våra tankar befinner sig i det förgångna eller i framtiden, skapar vi omedvetet en smärtkropp, eftersom allt det vi upplever, lagras i våra celler och skapar psykisk eller fysisk sjukdom. När vi får en diagnos är det viktigt att inte identifiera oss med sjukdomen. Därför att varandet, vår sanna identitet som bara lever i nutid, kan aldrig bli sjuk. Man kan därför hävda att man inte är sjuk, men att man har en sjukdom.

Lösningen på sjukdomstillståndet är att inte jämt och ständigt tänka på de problem man har om och om igen, utan att försjunka i varandet i nutid och låta varandet påverka cellerna i kroppen genom att betrakta intellektet, utan att döma. När livet känns enkelt och lätt, då är man i kontakt med varandet

Det enda jag saknar i boken är en mer nyanserad bild av intellektet. Det kan vara ett underbart redskap, rätt använt och skänka oss perfekta tankar om oss själva och andra. Vi kan via intellektet leva i en perfekt värld, om vi samtidigt delar kärlek och glädje med andra individer. Det var denna upptäckt som Baird T. Spalding skrev en bokserie om Life and Teaching of the Masters of the Far East och som jag har förenklat till en ny världsreligion kallad Kärlek, Glädje och Goda Gärningar


Jag ger boken Lev livet fullt ut i praktiken av Eckhart Tolle

Goldencandle Goldencandle Goldencandle Goldencandle Goldencandle
Goldencandle Goldencandle Goldencandle Goldencandle Goldencandle

av tio upplysningsljus, eftersom att bokens innehåll och övningar är lätt att ta till sig.

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok