Det blir Kolsvart före GryningenDet blir kolsvart före gryningen - Brage Norin

ISBN 978-91-633-9543-7

Brage NorinBrage Norin skriver på ett lättfattligt sätt om miljöförstöringen skapad av människans utsläpp av växthusgaser. Som lösning på problemet förordar Brage Norin

Fjärde generationens reaktorer:

I slutet av andra världskriget sprängde människan med uran. Några årtionden senare gjorde vi el med hjälp av uran. Tekniken var bedrövlig men den fungerade. Bara någon procent av sönderfallsenergin blev till elektricitet. Verkningsgraden var urusel och restprodukterna var livsfarliga. Det utbrända uranbränslet måste vaktas lika lång tid som en hel istidsperiod. Trots alla nackdelar slog denna primitiva kärnkraftsteknik igenom i många länder i världen.

Att satsa på uran är endast försvarbart om vi Iyckas utveckla en ny "fjärde generationens" reaktorer. Detta tror forskarna kan klaras av inom 10 - 20 år. Alla långlivade isotoper måste bort från det utbrända uranbränslet innan kärnkraften kan accepteras.

Den nya reaktortekniken ar mänsklighetens enda ehans. Det spelar ingen som helst roll om det tar 20 eller ens 30 år innan den nya tekniken finns färdig. Den dag denna reaktor fungerar kan alla våra lager av högaktivt uranavfall återanvändas som bränsle. Det använda bränslet från de nya reaktorerna innehåller endast kortlivade isotoper. En lagringsperiod på 100 är tillräcklig. Detta måste vi leva med. (sidan 36)

Allt är inte gott.

Livets utveckling på var planet må vara storartad, men allt är inte till belåtenhet. Människans historia kan enkelt sammanfattas som en mångtusenårig orgie av krig och våld. Vi klarar inte av att leva i fred. Bevisen är överväldigande. Våld föder våld - så har det alltid varit. Våld lönar sig därför inte i längden. Insikten om denna enkla sanning verkar fortfarande avlägsen trots att den är så uppenbar. Det är något märkligt fel på oss människor.

Vi är också nästan utan undantag giriga. Girighet är en av kristendomens dödssynder. Varför har alla världsreligioner fördömt denna egenskap hos människan i så hårda ordalag? Respekt för allt levande är grundläggande i alla stora religioner. I Bibeln står det i skapelseberättelsen att människan ska "råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden".

Det råder ingen tvekan om att människan måste visa respekt för allt liv enligt den kristna läran. Samma uppfattning finns i alla religioner. Mänsklig girighet visar inte den minsta respekt för naturen. Hela skapelsen hotas nu av mänskligt våld och mänsklig girighet.

Kombinationen av våld och girighet ar en dödlig medicin för livet på vår planet. De imperiebyggande nationerna går i spetsen. Vi låter oss styras av människor som pratar om fred - men som i verkligheten satsar på militär rustning. Vi låter oss styras av människor som pratar om solidaritet - men som i sin girighet skapar en avgrund mellan rik och fattig. (sidan 9)

Det är tryggt att ha en optimistisk religiös tro. Vi hänger med jorden runt solen närmare ett hundra varv om vår miniatyrgalax kroppen är långlivad. Denna karusellfärd är en angenäm resa om man är helt övertygad om att livet på "andra sidan" är toppen. Miljarder människor lever i ständig ångest inför sin bortgång, på grund av helt fasansfulla religiösa vanföreställningar. Buddha, Jesus eller Muhammed har inte skrämt vettet ur folk. De har predikat mänsklig kärlek. Det är härskarna som hittat på de andliga spökhistorierna.

Tron på reinkarnationen har fångat många av mänsklighetens största tänkare. Vi befinner oss på en underbar resa och vi återkommer i kropp för att lära oss mera. Det ar innebörden av reinkarnation. Vi har absolut ingenting att vara rädda för, eftersom vi inte kan dö. Tron på reinkarnation gör människor lyckliga och orädda. Det är precis så det ska vara.

Orädda människor törs ställa sig i spetsen i kampen för rättvisa. Martin Luther King var en av de oräddaste. I en miljö där mänsklig ondska fokuserades mot stark pigmentering, gick han i spetsen för de svartas rättigheter. Vilken änglalik människa. Hans avskedstal kommer för evigt att finnas kvar i historien: "I have seen the promised land - I may not get there with you". Jag har sett det förlovade landet - jag kanske inte kommer dit tillsammans med er - löd hans sista ord. Han dog inte upphängd på ett kors utan av mänskligt hat i form av en kula. (sidan 83)


Jag ger denna bok fylld med tankar om livet samt logiskt resonemang angående miljöförstöringen som hotar oss alla:

Blue Candel Blue Candel Blue Candel Blue Candel Blue Candel
Blue Candel Blue Candel Blue Candel Blue Candel Blue Candel
av tio upplysningsljus. Boken går att beställa genom info@tryckoreklam.nu om den är slutsåld kan ni alltid försöka att fjärrlåna den på biblioteket http://www.bibliotek.se

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok