Den sista reformationenDen sista reformationen

ISBN 978-91-86683-09-2Torben Søndergaard

Torben SøndergaardDen sista reformationen Tillbaka till Nya testamentets lärjungaskapsmodell

Kyrkan är Kristi kropp på jorden, men många kyrkor idag drivs som verksamheter. Gudstjänstbesökare blir publik och pastorn med några få medarbetare förväntas hålla igång hela "maskineriet". Den naturliga gemenskapen i husförsamlingar och det allmänna prästerskapet har gått förlorat. Syftet med kyrkan har förändrats, och resultatet har blivit att kyrkan inte längre förmår att göra människor till lärjungar. I stället för att låta Bibelns modell vara förebild har man valt en helt annan väg där Bibelns radikala budskap tonas ner eller helt förtigs.

Om boken

De flesta av oss kristna har ärvt ett sätt att vara församling och vara lärjungar på. Torben utmanar oss att ifrågasätta detta genom exempel från Bibeln och från kyrkohistorien. Boken är utmanande och något skarp, men vi alla vill se fler människor komma till tro på Jesus, se lärjungar tränas och se församlingar växa sig starka och multipliseras - därför tror vi att ’Den sista reformationen’ är viktig för vårt tänkande kring hur vi vill vara församling i dag. Från förordet av Charles Kridiotis och Mattias Nordenberg

Om författaren

Torben Søndergaard är författare till sex böcker och är grundare av missionsorganisationen "Oplev Jesus". Han är känd för sin radikala bibeltro, som helande evangelist och för sitt personliga liv med Gud. I sitt hemland Danmark är han också känd från radio, teve, och Internet där han regelbundet framträder.

Innehåll

Förlagets förord sid 5

Förord sid 6

Innan du börjar sid 8

Om författaren sid 8


Kap 1 - Den tredje reformationen sid 9

Kap 2 - Ett tankeexperiment sid 17

Kap 3 - Ni ska göra människor till lärjungar sid 23

Kap 4 - Kyrkokultur sid 29

Kap 5 - Vår resa ut på de gröna ängarna sid 35

Kap 6 - En ny plats och ännu en församling sid 43

Kap 7- Ökenvandringen sid 49

Kap 8 - Änglabesök sid 53

Kap 9 - Ekonomi sid 61

Kap 10 - Tionde sid 67

Kap 11 - Ett missionsredskap sid 77

Kap 12 - Sökarvänliga kyrkor sid 85

Kap 13 - En kyrka sid 95

Kap 14 - Kyrkan, det är du sid 105

Kap 15 - Gudstjänsten sid 111

Kap 16 - Exemplets makt sid 117

Kap 17 - De två speglarna sid 127

Kap 18 - Rustad till tjänst sid 133

Kap 19 - De femfaldiga tjänsterna sid 141

Kap 20 - Ledarskap sid 149

Kap 21 - Den helige Ande sid 159

Kap 22 - Många nya fdörsamlingar sid 169

Kap 23 - "Simple Church" sid 181

Kap 24 - Mat, gemenskap och bön sid 187

Kap 25 - Apostlarnas Lära sid 191

Kap 26 - Låt reformationen börja! sid 199


Resurssida sid 204
Alla som vill vara Jesus efterföljare eller som är intresserad av ursprunglig kristen tro
kommer att ha nytta av att läsa denna bok.

Därför ger jag boken
av 10 upplysningsljus.

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok