Räddad av ljusetRäddad av ljuset - Dannion Brinkley

Dannion Brinkley

Innehåll
Inledning av Raymond Moody 9
Kommentar av Göran Grip 13
1. Första gången jag dog 17
2. Tunneln till evigheten 22
3. "Han är död"35
4. Kristallstaden 37
5. Kunskapens lådor 41
Låda ett till tre: Visioner av ett demoraliserat land 43
Låda fyra och fem: Konflikter och hat i det heliga landet 45
Låda sex: Visioner av kärnkatastrofer 47
Låda sju: Miljöreligionen 49
Låda åtta och nio: Kina i krig mot Ryssland 49
Låda tio och elva: Ekonomiska jordbävningar, ökenstorm 50
Låda tolv: Teknologi och virus 52
Den sista visionen 53
6. Återkomsten 59
7. Hemma 67
8. En stilla nåd 76
9. Att leva upp igen 85
10. Min egen sort 93
"Portarna var av jättestora pärlor" 99
"Jag har fått svar på mina frågor" 101
"Jag ville bli en del av det kärleksfulla ljuset" 102
"Det är inte dags för henne än" 103
"Det du gör är fel" 104
"Jag går med dig tillbaka" 105
11. Märkliga talanger 110
12. Återuppbyggnad 124
13. Hjärtsvikt 134
14. Andra gången jag dog 144
15. Fortsättning följer 154
Om författarna 158

Vad Dannion Brinkley lärde sig angående sitt liv av ljusen på andra sidan:

Jag upptäckte också attt det inte så mycket hänger på vad man gör utan snarare på varför man gör det. sidan 28

Medan jag tittade på ljusvarelsen kändes det som om han rörde vid mig. I den kontakten kände jag en kärlek och glädje som bara kan jämföras med den icke-dömande medkänslan som en farfar känner för sitt barnbarn. "Den du är, är den skillnad som Gud gör", sa varelsen. "Och den skillnaden är kärlek." Jag hörde inga talade ord, men denna tanke kom till mig genom något slags telepati. Än i denna dag är jag inte säker på exakt vad detta kryptiska påstående betyder. Men det var så det framsades. sidan 33.

"Människor är mäktiga andliga varelse avsedda att skapa det goda på jorden. Detta åstadkommer man vanligtvis inte genom hjältemodiga handlingar utan i enstaka handlingar av vänlighet människor emellan. Det är de små tingen som räknas för de är mer spontana och visar vem man verkligen är." sidan 33.

"Lägg märke till Sovjetunionen" sa han. Det som händer i Ryssland är grunden för allt som kommer att hända med den fria världens ekonomi." sidan 49.

"Ni som går ner till jorden är hjältar och hjältinnor, för ni gör någonting som inga andra andliga varelser har mod att göra. Ni har gått ner till jorden för att skapa tillsammans med Gud." sidan 55.

"Flödet av mänskliga handlingar kan förändras, men först måste människor få veta vilka de är." sidan 55.

....Visa människorna hur de kan lita till sitt andliga jag istället för regeringar och kyrkor. Religion är bra, men låt inte människor helt kontrolleras av den. Människor är mäktiga andliga varelser. Allt de behöver är att inse att kärlek innebär att man ska behandla andra så som man själv vill bli behandlad." sidan 56.

Genom denna minskning av stess, sa varelsen, skulle människor komma att inse, "som vi gör", att de är högre andliga varelser. De skulle då bli mindre rädda och mer kärleksfulla mot sina medmänniskor. sidan 56.Boken får
redcandle redcandle redcandle redcandle redcandle
redcandle redcandle redcandle redcandle redcandle
av tio ljusbärare.Sök på Dannion Brinkley hos http://www.bibliotek.se


tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok