Welcome to

The Whitehouse


FooFighters over the Whitehouse-
July 26,1952

UFO's and Aliens in the Spotlight!Lögner om UFOn i Vetenskapens Värld 15/11-1997I programmet fick de tre jordljus forskarna Paul Devereux, Erling Strand och David Fryberger samt (geologen?) Micheal A.Persinger komma till tals och presentera sin teori att de oförklarliga 10% av alla UFOn var jordljus.

Vetenskapens Världs Bo G. Erikson hade uppenbarligen svalt den förklaringen: "Idag så vet vi att det handlar om jordiska fenomen...."

Det är bara det att de så kallade jordljusen inte verkar ha mycket gemensamt med de siktade och fotograferade flygande tefaten.

I programmet från engelska channel four såg man tydligt den karaktär som jordljusen har:

1. De uppträder bara i mörker.
2. De kan öka jordmagnetismen med upp till 1000 gånger. Men de kan inte mörklägga den elektriska testutrustningen.
3. De skapar oljud.
4. Man fick inte se om de kunde radarindikeras.

De flygande tefatens karaktär är annorlunda.

1. De uppträder både i mörker och i dagsljus.
2. En del flygande tefat kan slå ut elsystemen i bilarna när de passerar i närheten. Men diselmotorer förblir opåverkade.
3. De flesta flygande tefaten är ljudlösa.
4. En del flygande tefat kan radarindikeras. En del verkar vara utrustade med antiradar system, så att de kan ses av en pilot fastän de försvinner från radarskärmen. Andra verkar kunna bli osynliga för blotta ögat fastän de syns på radar eller båda delarna.
5. Jordljusen är uppenbarligen klotformade till sin natur medans de flygande tefat har många olika former, Exempelvis: cigarr, black triangel, Boomerang-Shaped Craft, och landningsbara! samt UFO Sightings,

John Derr som undersökte Kenneth Arnolds UFO-iaktagelse från 1947 påstod att de var ingenting annat än jordljus. Det är inte möjligt eftersom Arnolds gjorde sin iaktagelse i dagsljus och han såg att solljuset reflekterades mot farkosternas yta! -Jordljus reflekterar aldrig annat ljus!

Programmet verkade ha två syften. Att föra fram de fyra forskarnas teorier om att det finns jordljus samt att hävda att de oförklarliga 10% av alla UFO's är jordljus. Faktum är att både teorin om att ljusen verkligen kommer från underjorden och framför allt att de oförklarliga 10% bara är jordljus är starkt ifrågasatt.

Regeringskanalens försök att bortförklara de 10% får bara [Fake] [Fake] [Fake] av 5 trollerikäppar i betyg.

TV4 däremot får av 5 för deras verkligen liberala hållning till UFO fenomenet.

Kanal5 får av 5 för deras UFO-program.


Rysk UFO-film var bluff!

Historieförfalskning av De lärda i Lund! (2000-03-11)

Förslag till avtal med utomjordingarna (2017-06-01) Uppdaterad

Recension av Fakta om UFO (2017-06-02) Uppdaterad

Wilbert Smith - "De flygande tefaten är hemligstämplade två nivåer över vätebomben" (1950) (2000-08-06)

Bokrecension - "The Granite Man and The Butterfly"
tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok

xfiles