Version 0.5

Avtal med utomjordingarnaJust nu finns det många böcker ute på om bortförda människor som först efter hypnos minns vad som hände dem under deras saknade tid.
Ett problem är att de bortförda beskriver utomjordingarna på olika sätt. Allt från små så kallade humanoider, hybrider till den nordiska rasen samt i några enstaka fall Supervarelser som lever på "himmelska planeter".

En annan svårighet är att en del säger att humanoiderna är snälla men de litar inte på hybriderna, andra hävdar motsatsen och några få påstår att båda är snälla. För att komplicera det hela: Det verkar inte enbart finnas "grå" humanoider, utan även andra och hybriderna finns det ännu fler varianter av...

De bortförda berättar att Humanoiderna har olika mål och slutit olika avtal med en del höga herrar på Jorden.
Många bortförda och kontaktpersoner påstår att omkring år 2020,
skall utomjordingarna börja ta öppen kontakt med oss vanliga människor.
Eftersom vi vanliga människor inte vet så mycket om vad som egentligen är sant föreslår jag följande avtal:

waving astronaut


§1. Utomjordingarna måste acceptera att vi ger hybridbarnen böcker och videoband om mänsklighetens historia samt en del andra böcker eller ljudband om filosofiska, politiska, religiösa verk samt de mänskliga rättigheterna.

§2. De bör bara accepteras i begränsad antal under två* år i varje land som tar emot dem, ungefär som diplomater De skall vara ute bland folk så att varje människa kan bilda sig en uppfattning om dem. De skall också uppträda i medierna. Deras hybrid barn får leka med jordbarn.

§3. När sedan två* år gått, skall hybridbarnen och även hybriderna själva redogöra i direkt sändning av vad de lärt sig om mänsklighetens bakgrund, De olika politiska systemen innebörd, själva argumentera för varje systems för och nackdelar, jämföra med deras eget styrelsesätt.
Förstå varför vi avskaffat slaveriet och varför de mänskliga rättigheterna finns.
Förklara innebörden av religionstiftarnas läror (Jesus, Buddha, o.s.v)
Förstå innebörden av olika filosofiska tankar.

§4. Sedan kan vi diskutera vad de vill egentligen, säkert vill hybriderna bosätta sig på jorden, men under vilka och vems villkor? Det kan också finnas utomjordingar som bara vill upprätta en diplomatisk kontakt. (Om utomjordingarna vill bosätta sig, måste världen folkomrösta. De kan få köpa Amazonas regnskog om de lovar att inte avverka den samt dela den med indianerna.

§5. Under prövoåren bör utomjordingarna ha rätten till att ingå handels och forskningsavtal med undantag av vapen och genmanipulerade varor. - (undantaget vaccin) samt rätten att söka patent på uppfinningar.

§6. En öppen diskussion bör också hållas inom astronomi, politik, vetenskap, filosofi, religion och moralfrågor.


*=två år är en avvägningsfråga, vi behöver tillräcklig tid för att lära känna dessa individer, och hybriderna behöver influeras så att de blir mer lik oss människor. En humaniod ras påstår att de små grå inte riktigt förstår människor, fastän de varit här länge. Utomjordingarna påstår att vi är sammanlänkade, medans jordens ledare tycker att "var och en skall sköta sitt" och inte blanda sig i.

Det finns en viktig punkt att betänka när det gäller hybrider d.v.s en mixing mellan en jordisk och en utomjordisk ras. Enligt Charles Darwin överlever de bäst anpassade till Jorden och de kommande förändringarna på Jorden. Dessutom är det inte att förringa människans "övernaturliga krafter" som gör det möjligt att anpassa sig till världen. De "övernaturliga krafterna" gör det möjligt att förändra DNA så att den mera anpassar sig efter den miljö som individen skall leva i.

Redan nu sker denna anpassning genom den föda vi intar. De som bor på landet och lever av det som växer där har den största chansen att överleva i framtiden samt de som genom en händelse väckt de "övernaturliga krafterna" så att kroppen blir mer anpassbar. Jordmänniskornas genmaterial kommer från omgivningen på Jorden. Men utomjordingarnas genmaterial kommer i huvudsak inte från våran planet. Deras inlärda beteende kommer från samspelet med deras livsmiljö och de individer som lever där. Medans vårat beteende tenderar att bli alltmer individuellt och universiellt.


tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok

xfiles