Flygande Tefat - Fantasi eller VerklighetavMax B. MillerBoken som är 259 sidor tjock med över 50 foton utkom 1959 på Parthenons förlag Hälsingborg. Boken handlar inte enbart om flygande tefat utan även om rymden och människans rymdfärder med raketer. Planeten Mars har ett eget kapitel.

Naturligtvis tar boken upp de berömda kontakt personerna:

George Adamski - Flygande tefat har landat, Ombord på rymdskepp, Flying Saucers have landed, Inside the Space Ships

Daniel W. Fry - Resa med flygande tefat, Budskapet från Rymden, Utvecklingens kurva, The White Sands Incident, Alan's Message to Man, Steps to the Stars

George Van Tassel - I rode a Flying Saucer, Into this world and out again

Truman Bethurum - Aboard a Flying Saucer


Farkosten som Elizabeth Klarer flög med över Drakensberg den 7 april 1956.
New Fotograferat från Tefatskullen den 17 juli 1956, Rosetta , Natal , Sydafrika.

Flygande tefat från Venus


Elizabeth Klarer - I rymdskepp över Drakensberg, I flew in a Spaceship over the Drakensberg

Orfeo Angelucci - The secret of the Saucers

Ray och Rex Stanford - Kontakt med rymdmänniskor, Look Up

samt bluffen Salvador Villanueva Medina

Boken får
blåttljus blåttljus blåttljus blåttljus
blåttljus blåttljus blåttljus blåttljus blåttljus
av 10 upplysningsljus.

Sök Max Miller och kontaktpersonerna i http://www.bibliotek.se


back to linkpage
suggestion
read and sign my guestbook