Healing KodenHealing Koden

BokusAdLibrisInnehåll:

Förord av Jordan Rubin 12

Inledning Upptäckten som förändrade allt 15

Grunderna De tre speciella sakerna (Hoppa inte över det här!) 32

Del Ett Livets, hälsans och välståndets sju hemligheter

Kapitel Ett Hemlighet nr 1: Det finns en enda orsak tilll sjukdom och ohälsa 45

Kapitel Två Hemlighet nr 2: Stress orsakas av ett energiproblem i kroppen 71

Kapitel Tre Hemlighet nr 3: Omedvetna känslominnen är själva kontrollmekanismen för läkning 101

Kapitel Fyra Hemlighet nr 4: Den mänskliga hårddisken 117

Kapitel Fem Hemlighet nr 5: Ditt antivirusprogram kan göra dig sjuk 125

Kapitel Sex Hemlighet nr 6: Jag tror det är möjligt! 143

Kapitel Sju Hemlighet nr 7: När känsla och tanke står i konflikt med varandra, då vinner ... 155

Kapitel Åtta Allt handlar om resultat 171

Del Två Lösningar: Hur du kan läka praktiskt taget alla problem i fråga om hälsa, relationer och framgång

Kapitel Nio Vad är en healingkod? 193

Kapitel Tio Din "allomfattande healingkod" på 6 minuter 215

Kapitel Elva Använd problemsökningstestet, The Heart Issues Finder för att ringa in dina viktigaste inre problemställningar 236

Kapitel Tolv Stressupplösaren: 10-sekunderslösningen på situationsbetingad stress 265

Lite mera på djupet...

Några ord om oss och vår filosofi 283

Registrera din bok för att få dina bonusgåvor 285

Mer om healingkoderna med The Healing Codes 286

Författarnas Tack 287

Det healing koden gör är att läka minnen förknippade med dåliga känslor och felaktiga tankar om sig själv. Det sker genom att med händerna påverka livsfältet som omger kroppen. Samtidigt som man läser sannings fokus påståenderna.

För att må bra måste känsla och tanke vara inne på samma linje och inte stå i strid mot varandra. Affirmationer påverkar enbart tanken medans healing koderna påverkar både tankar och känslor. Man kan se det som en form av psykoterapi som behandlar både känslor och tankar.

George Adamski fick av sina rymdvänner veta att människans sanna jag var identisk med känslokroppen och människans livsuppgift är att ge uttryck för vad som finns i känslokroppen och de känslorna kan vara maskerade av felaktiga känslominnen som healingkoderna löser upp. Genom att tre gånger varje dag göra helande koderna kan man lösa upp känslomässiga blockeringar och felaktiga tankar om sig själv.

Boken får

Blue candle Blue candle Blue candle Blue candle Blue candle
Blue candle Blue candle Blue candle Blue candle Blue candle

av 10 helande ljus.

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok