Är kärnkraft den nya energin?1) Kan SEALER producera både elektricitet and industriell värme samtidigt?

LeadCold - Blykalla Reaktorer: Ja.

2) Hur mycket kostar 1KWh elektricitet från en SEALER anläggning?

LeadCold - Blykalla Reaktorer: 60 öre/kWh

3) Är 530°C värme från SEALER tillräcklig för att göra rena syntetiska transportbränslen?

LeadCold - Blykalla Reaktorer: SEALER producerar ånga vid 530°C. Vet ej om detta går att använda för föreslaget ändamål.

4) Hur mycket är kostnaden för 1 liter syntetisk bensin med en SEALER anläggning?

LeadCold - Blykalla Reaktorer: Vet ej.

5) Behöver generation 4 av SEALER kärnkraftanläggning, vatten som en generation 3 kärnkraftanläggning?

LeadCold - Blykalla Reaktorer: SEALER är inte en Gen-IV reaktor. Tror att du missförstått Gen-IV konceptet. Det handlar inte om vilket kylmedel man använder. Gen-IV-reaktorer har som grundläggande krav att använda kärnbränsle effektivare än dagens reaktorer. SEALER använder tvärtom mer uran per kWh än en lättvattenreaktor. I vår brittiska design används en vattenbassäng som värmesänka för att kunna föra bort restvärme.

6) Hur länge dröjer det i år, innan det finns en SEALER som går på använt kärnbränsle?

LeadCold - Blykalla Reaktorer: En variant av SEALER som går på använt kärnbränsle (dvs en Gen-IV variant) skulle kunna vara i drift 2040.

7) Hur mycket kostar det att bygga en SEALER kärnkraftanläggning som producerar 195 megawatt elektricitet?

LeadCold - Blykalla Reaktorer: Ungefär 8 miljarder SEK.tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok

back to linkpage
suggestion
read and sign my guestbook