Flygande Tefat - Observatörer från världsrymden


USA:s försvardepartement friger hemligt material rörande de s.k flygande tefaten
(Flying Saucers from outer Space - Donald E. Keyhoe , svensk översättning K. Gösta Rehn - Forum 1955)


Fastän Keyhoes bestseller kom ut i mitten på förra århundradet, är den fortfarande lika aktuell idag. Inte minst sedan CIA - Robertsonpanel 1953 bortförklarade de flygande tefaten som temperaturinversioner, synvillor, missuppfattningar av vanliga objekt i atmosfären samt bluff.

Keyhoes bok spänner över den intressanta perioden 1944-1953 då UFO-liberalism fortfarande existerade och läsaren får en ingående insikt hur officerarna inom det Amerikanska flygvapnet försökte tackla UFO-gåtan. Det var i huvudsak två frågor som bekymmrade U.S. Air Force:

1. Var de flygande tefaten tillverkade av Ryssland? Denna fråga var oerhört viktigt eftersom tefaten vid låg hastighet på Radaskärmen, rörde sig som Sovjetunionens reaplan och kunde misstolkas som ett militärt angrepp.

2. Vilket syfte hade de flygande tefaten? Om de inte kom från Ryssland, kom de uppenbarligen från yttre Rymden. Vid den tidpunkten trodde forskarna att förutom Jorden kunde endast planeten Mars inhysa liv. Om atmosfären var ogästvänlig trodde forskarna att utomjordingarna byggt underjordiska baser.


Redan 1944, tre år innan privatflygaren Kenneth Arnold gjorde sin berömda iaktagelse, såg hundratals amerikanska stridspiloter flygande silverbollar i luften under strider i Europa och Fjärran Östern. De kallades "foo-fighters", spökjägare eller "Kraut fire-balls", tyska meteorer. De flög enskilt eller i formationer under luftstriderna, uppenbarligen i avsikt för att kolla den militära kapaciteten.

De allierades underrättelsetjänst letade förgäves efter silverbollarna, eftersom de trodde att de var ett psykologiskt vapen konstruerat av Nazisterna, till deras häpnad fann de att Nazisterna och Japanerna trodde att silverbollarna kom från de Allierade.

Vi i Skandinavien upplevde en UFO-våg 1946 med de så kallade "Spökrakterna". 1947 började flygande tefat på allvar synas i USA. Eftersom de visade intresse för försvars och forskningsanläggningar samt infrastruktur men inte gick till militärt angrepp, undrade Pentagon om de kom från Ryssland och hade som syfte att kartlägga Amerikanskt territorium. En snabb koll med underättelsetjänsten visade att Ryssland omöjligt kunde fått fram så revolutionerande teknologi, på så kort tid, dessutom när nationen låg i spillor efter andra världskriget.

Frågan var därför - var kommer de flygande tefaten ifrån?

En som påstod sig veta svaret var Henry J. Taylor , en radiokommentator som hävdade att de flygande tefaten var amerikanska uppfinningar, vars ändamål han inte ville avslöja. De hade fantastiska prestanda enligt Taylor; somliga var fjärrstyrda, somliga bara mållöst kringirrande. De varierade i storlek från en meter till ett kvarter, men de var helt ofarliga, eftersom även de stora kunde upplösas mitt i luften.

En flygare Riordan (R) som samtalde med Keyhoe (K) förkastade genast den iden:

R: ...som det är nu tror, de flesta att tefaten är USA:s hemliga vapen.

K: - Det är inte många som tror det nu, sade jag. Skulle vi ha haft någonting med en sådan kapacitet 1947, skulle vi nu (1952) haft hela divisioner av dem i drift. Reaplanen skulle inte längre tillverkas - de skulle blivit fullständigt föråldrade. Och dessa fjärrstyrda typer skulle bli perfekta som projektiler under kontroll. Vi skulle med ens kunna säga Ryssland var de borde hålla sig.

Riordan skakade på huvudet och sade: Allt det där vet jag, men fortfarande hör man folk säga att tefaten är våra hemliga vapen och att vi alltså inte behöver vara rädda för Ryssland längre.

K: - Ja och andra säger att de är Sovjets vapen...

- Det är ändå tokigare, bet Riordan av. De röda hade just kravlat sig ur andra världskriget spillror 1947. De skulle inte ha kunnat producera tefaten på så kort tid, inte ens om de hade råkat finna en ny drivkraft. Och hade de funnit någon sådan, skulle de inte skjuta omkring tefaten överallt i världen och ta risken att något av dem skulle störta och avslöja hemligheten.

K: - Ja, mig behöver du inte övertyga, sade jag. Den förklaringen övergav jag för många år sen och jag tror inte det finns någon i Pentagon som allvarligt hyser den åsikten.

Pierre Closterman , en av Frankrikes mest berömda jaktplanspiloter: "De flygande tefaten existerar! Jag har själv sett amerikanska armens hemliga dossier beträffande dessa problem och av den drar jag slutsatsen att de kommer från en annan värld. Varken Amerika eller Sovjetunionen är i stånd att bygga sådana flygfarkoster. Dessa "tefat" är resultatet av en teknik som ligger på ett mycket högre plan än det som vår tekniska vetenskap hittills uppnått."


Tefaten höll sig relativt lugna fram till juni och juli 1952, då de plötsligt siktades så många gånger, att Pentagon fruktade en landning eller attack från världsrymden. Den 20 och den 26 juli kretsade tefaten nattetid över Washington D.C och presidentens bostad! På grund av den enorma ökningen av UFO-rapporter, började paniken spridas bland Amerikas innevånare.

Var det Ryssarna som planerade en Atombombsattack mot USA? eller var det Marsianerna som planerade en invasion av Amerika? Massor av människor skrev till Pentagon och ville genast ha svar. En UFO-presskonferens hölls den 29 juli, där man för att inte skapa panik, helt frankt förklarade att de flygande tefaten som människor sett enbart var misstolkningar eller hallucinationer.

Lyckligtvis hade de flesta Radarobservationer av flygande tefat registrerats nattetid och bortförklarades som temperatuinversioner.

Boken är en riktig gildklimp även för den som är intresserad av mänskliga rymdfärder, eftersom den beskriver den plan som forskarna hade på 1950-talet för att utforska vårat solsystem. Månen först och sedan planeten Mars. Jag tycker att utforskandet av planeten Mars i stora drag följt denna plan. Forskare misstänker fortfarande att planeten Mars kan vara bebodd av utomjordiska varelser som lever i underjordiska baser.

Boken får 10 av
three redcandles three redcandles three redcandles three redcandles three redcandles
three redcandles three redcandles three redcandles three redcandles three redcandles
upplysningsljus.


L.M. Chassin, general, f.d överkommendant för NATO, de allierades flygstyrkor i Centraleuropa:

"Det är nu av största vikt att alla UFO-iaktagelser undarställs en speciellt inriktad internationell komission. Regeringarna är förpliktigade härtill, annars kan den situationen uppstå, att en olycklig dag någon dålig informerad militär identifierar UFO som styrda projektiler från någon fientlig stat. Denna felaktiga identifikation skulle kunna betyda en ny katastrof för vårt klot."

Sök efter Donald E. Keyhoe hos http://www.bibliotek.se


tillbaka till länksidan
E-mail
läs och skriv i min gästbok