Den oändliga visheten - Tenzin Gyatso


Den oändliga visheten - Tenzin Gyatso

"Man behöver inte förklara vilken stor skillnad det är mellan tillfredsställelsen i att vara lyckliga endast för sin egen skull och den tillfredsställelse det ligger i att ett oändligt antal människor är lyckliga.

Om inte ens en enskild människa står ut med lidandet, då behöver man inte heller nämna att alla människor inte står ut med lidandet? Därför är det ett misstag att utnyttja andra för sina egna syften, istället borde man använda sig själv för andras välgång. Därför skall man använda de egenskaper man har hos sin kropp, sitt tal och sitt sinne för andras välgång. Det är det rätta.

Det är nödvändigt att utveckla ett oegennyttigt sinne och att önska att andras välgång skall öka genom att de uppnår lycka och att de blir befriade från lidande.

Det är ömsesidigt beroende av andra levande varelser som man utvecklar den oegenyttiga föresatsen att nå den högsta upplysningen, och det är gentemot andra levande varelser som man utövar dygderna på väg mot upplysning, och det är för alla levande varelsers skull som man uppnår buddhaskapet.


Utan kärlek befinner sig mänskligheten i en mycket svår situation. Utan kärlek kommer vi att möta överväldingande svårigheter i framtiden. Kärlek är det viktigaste i allt mänskligt liv."


Recension: Den fjortonde Dalai Lama - Tenzin Gyatso har kondenserat huvudinnehållet av Tibetbuddhism och sina egna tankar i denna lilla bok. Han har på ett lättförståerligt sätt förklarat sin visdom för den vanliga läsaren, därför får boken:
greencandle greencandle greencandle greencandle greencandle
greencandle greencandle greencandle greencandle greencandle
av 10 ljus.

tillbaka till länksidan
suggestion
read and sign my guestbook