Gösta Carlssons utomjordingars läraLivslängdEnligt Gösta Carlsson har besättningen löst åldrandets gåta och lyckats bromsa celldelningen, vilket förklarar deras alltid ungdomliga utseende. Detta gör också att man utan problem kan resa över mycket stora avstånd i universum."Blir man mellan 400 och 600 år har en resa på 10-20 ljusår ingen betydelse.", menar Gösta Carlsson. "De har löst alla levnadsproblem och förvandlat sin planet till ett sannskyldigt paradis utan sjukdomar, svält och annat elände och med en betydligt längre livslängd (mer än 10 gånger våran!). (sidan 263)

- Befälhavaren sa till mig: Om ni har löst de här problemen, så är faktum det att när man kommit 1500 eller 2000 år framåt, så kommer nya biologiska klockor in i bilden. Det är naturen eller Han eller Hon som bestämmer. När man sedan har klarat alla dessa instanser, sa han, är man framme vid det som kallas evigheten. Evigheten, enligt Gösta Carlsson, innnebär att inte bara själen utan också kroppen blir odödlig. "Det vi lärt oss i alla religioner, det finns faktiskt och är slutmålet för alla männniskor."

- Då, när vi uppnått en sådan intelligens att vi kan leva efter de tio budorden, samlas vi alla på en superplanet ute i den oändliga rymden som ligger i en bana runt en supersol. Därute finns dessa som styr allt och alla. Det har befälhavaren berättat för mig. (sidan 157)

Staven och Ringen

Fakta om UFO: Copyright UFO-Sverige/ Parthenon

KarmaGösta Carlsson: "När livet är slut får vi vårt nästa liv beroende på vårt handlande. I enlighet med befälhavarens uttalande registreras varenda tanke vi tänkt, varenda handling vi utfört och i enlighet härmed får vi vårt nästa liv. Var vår själ ska placeras och leva vidare är helt beroende på hur vi uppfört oss under vår tidigare levnad. Det finns så många planeter därför att rymden har ingen början eller slut så en människas själ kan hamna hundratals ljusår ut i rymden på den planet som dessa två bestämmer för oss." (sidan 267)

Bön"Kom för det första ihåg att en bön alltid ska ske genom hjärnan. Det gör ingen nytta om du med munnen formulerar dina önskemål medan hjärnan är inställd på något helt annat. Det är genom hjärnvåglängderna du står i kontakt med Honom eller Henne." sa han till mig.

- Själva knäpper de händerna på samma sätt som vi gör. Sedan ber de genom att tala genom hjärnan: "Vår naturlige, Vår himmelske, Vår fader och moder, Ni som bestämmer över allt och alla." Bönen avslutas sedan med orden "För allt gott Ni gjort mig och de mina under det gångna dygnet tackar jag Eder av hela mitt hjärta och väsen." Så berättade befälhavaren att deras bön gick till.(sidan 44)

Mötet i gläntan - Clas Svahn & Gösta Carlsson NTB/Parthenon 1995Sök efter Mötet i gläntan hos Bibliotek

New Gösta Carlsson 1918-2003


tillbaka till länksidan
E-mail
läs och skriv i min gästbok