Äventyr i Nådens dal - Birger Skoglund


Äventyr i Nådens dal


Gud helade från malarian

Det hände en vardagskväll 1998 i ett IBRA-möte under Smålandskonferensen: "Jag stod långt till höger om talarstolen, då jag fick höra ett Guds tilltal genom Birger Skoglund. Jag fick besked från Herren att han skulle hela mig från min besvärliga malaria som återkom gång på gång. Det underbara inträffade att jag blev helt återställd."

Den som berättar detta är Curt Johansson som är föreståndare för Betaniaförsamlingen i Runemo. Det är alltid lika underbart att få höra vittnesbörd. Denna gång var det kronisk malaria som fick ge vika i Jesu namn. Det finns inga hopplösa fall förvår Mästare Jesus. Han kan allt och förmår allt. Ibland får vi vänta, också när Herren givit oss ett löfte om hjälp. Vi förstår inte allt men det är skönt att få vandra med den"starke" i Nådens dal.

Curt JohanssonBirger Skoglund

Boken får Blåttljus Blåttljus Blåttljus Blåttljus Blåttljus Blåttljus Blåttljus Blåttljus Blåttljus av tio upplysningsljus...Boken är full av vittnesbörd men saknar nästan totalt filosofi.

Birger Skoglund

Boken kan beställas för 150 kronor + porto från:

Marcus Förlag
Box 1712
701 17 Örebro

tillbaka till länksidan
E-mail
läs och skriv i min gästbok