Babaji of Haidakhan


Babaji of Haidakhan

Some of his teaching.


-"Truth can not be talked about. Truth is. You may be truth or you may not. If you are not, how then can you know the truth?"

"Ju mer du låter energin flöda fritt (det universiella livet, leva) desto fridfullare blir du och desto mer harmoni kommer du att känna.

I samma ögonblick som du släpper taget (om ditt egoistiska liv) kommer energin att börja flöda fritt igen. Detta gäller allt i Livet. Då du slutar att försöka styra din hustru kommer hon återigen att börja röra sig på sitt eget naturliga sätt, och kommer inte längre att vara din hustru.

I samma ögonblick som du släpper kontrollen över dina barn kommer det som är naturligt att ta över och de börjar röra sig i överenstämmelse med den stora energin (enligt utvecklaren).

Så börja med dig själv. Se hur energin, livskraften blommar upp på sitt eget förunderliga sätt. Försök att aldrig tvinga in den (livet) i gamla förbrukade former (gamla levnadsätt) och ett nytt sprudlande vitalt liv kommer att födas i dig."

-"Närhelst någon har erbjudit mig en öppning så har jag gått in, eller om jag redan befunnit mig inne, ut."

-"När man funnit källan till tillfredställese så släpper man sin sinnessjukdom och slutar att irra ut och in i jakten efter tillfredställelse. Man blir stilla - och tillfredställd."

-"Skapelsen är vidsträckt och i den finns många fasta läror. Håll er till en princip - den med Sanning, Enkelhet och Kärlek och utöva Karma yoga. Lev i Sanning, Enkelhet och Kärlek och utöva Karma yoga."

"Detta är mer än tidigare en yuga (tidsålder) av omfattande förstörelse. Människan har kommit att förslavas av sin lägre natur. Jag har kommit för att leda mänskligheten mot en högre väg.

Jag hör inte till någon speciell religion, utan respekterar dem alla. Jag syftar till mänsklighetens upphöjande. Det högre i människor måste upphöjas och flirten med det lägre måste upphöra. Det kommer att ske i länder hela jorden runt genom att människors hjärtan stäms om."


New Babaji of Haidakhan

New Address to Babaji's Ashram

Bördan - Tiden med Babaji av Per Olof Björnell

back to linkpage
suggestion
read and sign my guestbook